แฟน ไม่ใช่รองเท้า

 แก๊งปากซอย เดวิด อินธี ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แฟน ไม่ใช่รองเท้า เดวิด อินธี
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G | G Em |G | G Em |

G | G Em |Am | D |G | G |

เธGอจะกินส้มตำ ฉัGนจะหม่ำข้าวผัEmเธGอจะชวนไปวัด ฉัGนจะไปเดินห้EmางเธGออยากดูซีรีส์ ฉัGนจะดูโปงลาEmทำไมAmสองเรามันต่างขนาDดนั้น..  D

เธGอเยอะแยะมากมาย ฉัGนง่ายง่ายไว้ก่อEmเธGอเป็นคนขี้งอน ฉัGนดันขี้รำคาEmไม่น่Gาจะไปกันไหว สุดท้าGยก็เป็นแฟนEmกันก่อDนจะน้อยใจฉัน อยากให้รู้Cไว้บ้G | Gาง..

เราAmเป็นแฟนกันนะ ไม่ใช่คู่Gรองเท้าไม่Amจำเป็นที่เราต้องเหมือนกันเด๊ะGทุกอย่างเป็Amนแฟนคู่กันไป กุมมือBmไว้บนความEmต่างคิดAmไม่ตรงกันบ้าDง ไม่เห็นต้องเป็Cนเรื่องใหG | Gญ่..

แฟAmน ไม่ใช่รองเท้Emแฟนแปลว่าDเรา..ต้องเข้าใจGกันแฟAmน ไม่ใช่รองเท้Emแฟนแปลว่าDเรา..ต้องเข้าใจGกัน    (D)

แฟGน ไม่ใช่รองเท้า ต้อGงเหมือนกันสองEmข้างเป็นตัGวของตัวเองบ้าง จะดีGกว่าไหEmบางทีG มีเห่ย มีห่วย เฮงซวGย ไม่ได้ดั่งใEmแต่Dไม่เคยมีใครเลย นอCกจากเธG | Gอ..

* | ** |

G | G Em |G | G Em |
G | G Em |G | G Em |
Am | D | G |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง แฟน ไม่ใช่รองเท้า เดวิด อินธี

เนื้อเพลง แฟน ไม่ใช่รองเท้า เดวิด อินธี เธอจะกินส้มตำ ฉันจะหม่ำข้าวผัด เธอจะชวนไปวัด ฉันจะไปเดินห้าง เธออยากดูซีรีส์ ฉันจะดูโปงลาง ทำไมสองเรามันต่างขนาดนั้น เธอเยอะแยะมากมาย ฉันง่ายง่ายไว้ก่อน เธอเป็นคนขี้งอน ฉันดันขี้รำคาญ ไม่น่าจะไปกันไหว สุดท้ายก็เป็นแฟนกัน ก่อนจะน้อยใจฉัน อยากให้รู้ไว้บ้าง เราเป็นแฟนกันนะ ไม่ใช่คู่รองเท้า ไม่จำเป็นที่เราต้องเหมือนกันเด๊ะทุกอย่าง เป็นแฟนคู่กันไป กุมมือไว้บนความต่าง คิดไม่ตรงกันบ้าง ไม่เห็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ แฟน ไม่ใช่รองเท้า แฟนแปลว่าเรา ต้องเข้าใจกัน แฟน ไม่ใช่รองเท้า แฟนแปลว่าเรา ต้องเข้าใจกัน แฟน ไม่ใช่รองเท้า ต้องเหมือนกันสองข้าง เป็นตัวของตัวเองบ้าง จะดีกว่าไหม บางที มีเห่ย มีห่วย เฮงซวย ไม่ได้ดั่งใจ แต่ไม่เคยมีใครเลย นอกจากเธอ