ความเสื่อม

 แก๊งปากซอย เดวิด อินธี ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ความเสื่อม เดวิด อินธี
เนื้อร้อง/ทำนอง: ลุงสันโดษเรียบเรียง: โจ สูงเนิน

Em Bm | Em |
Em Bm | Em |

สิ่งที่เรานั้นมีGสักวันก็เสื่อมสลาEmจะเอาอะไรมากมาGย มนุษย์ทั้งหลาย ทุกผู้ ทุกนาEmตกเป็นธารความGคิด แล้วแต่พรหมลิขิEmเมื่อยังมีชีวิAmต ควรคิดทำDแต่สิ่งดีงEmาม

Em Bm | Em |

เมื่อชีวิตเกิดมGา ล้วนชะตาลงทัณEmฑ์มี นรก สวรรGค์ มีนิพพานอยู่ในนั้นEmจริงเหนือทุกสรรพสิ่Gง ตายแล้วไม่ไหEmวติงและนี่คือควาAmมจริง ความจริDงอันนิรันดEmร์

Em Bm | Em |

ลมหายใจที่มีG สักวันก็หยุด..ก็หาEmวิญญานล่องลอยจากไปG..ตามเวรกรรมที่เคยกระทำEmเกิดวนเวียนย้อGนมา มารับผลของEmกรรมนี่คือสัจธรรAmม ธรรมะDคือควEm | Em Bm | Emามจริง

เมื่อย้อนมองดูGเรา เขลาและเบาปัญญEmต่างออกไปค้นหGา..คว้าอะไรมาไว้มากEmมายเมื่อทุกสรรพสิ่Gง.. นั้นต้องเสื่อมสลาEmสุดท้ายคือความตาAmย..ก็พราDกเราจากEmมัน

Em Bm | Em |
Em Bm | Em |

* | ** |

Em Bm | Em | ( x2 )คอร์ดเพลง ความเสื่อม เดวิด อินธี

เนื้อเพลง ความเสื่อม เดวิด อินธี สิ่งที่เรานั้นมีสักวันก็เสื่อมสลาย จะเอาอะไรมากมาย มนุษย์ทั้งหลาย ทุกผู้ ทุกนาง ตกเป็นธารความคิด แล้วแต่พรหมลิขิต เมื่อยังมีชีวิต ควรคิดทำแต่สิ่งดีงาม เมื่อชีวิตเกิดมา ล้วนชะตาลงทัณฑ์ มี นรก สวรรค์ มีนิพพานอยู่ในนั้นจริง เหนือทุกสรรพสิ่ง ตายแล้วไม่ไหวติง และนี่คือความจริง ความจริงอันนิรันดร์ ลมหายใจที่มี สักวันก็หยุด ก็หาย วิญญานล่องลอยจากไป ตามเวรกรรมที่เคยกระทำ เกิดวนเวียนย้อนมา มารับผลของกรรม นี่คือสัจธรรม ธรรมะคือความจริง เมื่อย้อนมองดูเรา เขลาและเบาปัญญา ต่างออกไปค้นหา คว้าอะไรมาไว้มากมาย เมื่อทุกสรรพสิ่ง นั้นต้องเสื่อมสลาย สุดท้ายคือความตาย ก็พรากเราจากมัน