น้ำตาบักหน้าโง่

 เด่นชัย วงศ์สามารถ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง น้ำตาบักหน้าโง่ เด่นชัย วงศ์สามารถ

G#m | G#m |G#m | G#m |

G#m | C#m |D# | G#m | |

ให้G#mงมเข็มในท้องทะเลกว้างD#mใหญ่ง่าG#mยกว่าให้เดาใจผู้หญิงคนD#mนี้ปาEกบอกว่าฮักเF#ฮา พอเจอเขาD#mก็เหลวทุกG#mทีพฤEติกรรมแบบนี้ บ้านอ้าD#ย..เขาเอิ้นหลายG#mใจ

เทียG#mวบอกใครต่อใครว่าไม่มีแD#mฟนแต่G#mว่าในอ้อมแขนน้องบ่เคยว่D#mางหลอEกให้อ้ายจนF#มุม โง่มาดนD#mจนหูตาสว่าG#mฮักเจ้าEแบบหลงทาง ปานคางคกตกส่าD#หาทางขึ้นบ่เจG#m

C#m | G#mธอ..เจ็บจนเบลEอ.. เมื่อเธอมาบอกลD#า..

น้ำตาบัEกหน้าโง่F# บ่ฮู้โตว่D#mาถูกสวมเขG#mดิ้นตาEยปานว่าผีเข้F#า เมื่อเจ้านอกBใจยอมรับEว่าลืมไม่F#ลง ย้อนเจ้าD#mเฮ็ดให้เจ็บG#mหลายคนที่EเฮาฮักเกือบตาF#ย ผลลัพธ์ที่ได้ อ้ายกินน้ำตา

G#m | G#m |

E F# | G#m |E F# | B D# |
C#m | G#m |E F# | G#m | |

เข็นครG#mกขึ้นภูเขาขะเจ้าว่ายาD#mมัG#mนยังบ่ลำบากส่ำเจ้าปั่นหัD#mสิ่Eงที่อ้ายเคยคิF#ด  สิ่งD#mที่อ้ายเคยG#mกลัวเกิดขึ้นEกับอ้ายแล้วตั้ว หัวใจสิวาD#ย..

* | ** |

G#m | ( x3 )คอร์ดเพลง น้ำตาบักหน้าโง่ เด่นชัย วงศ์สามารถ

เนื้อเพลง น้ำตาบักหน้าโง่ เด่นชัย วงศ์สามารถ ให้งมเข็มในท้องทะเลกว้างใหญ่ ง่ายกว่าให้เดาใจผู้หญิงคนนี้ ปากบอกว่าฮักเฮา พอเจอเขาก็เหลวทุกที พฤติกรรมแบบนี้ บ้านอ้าย เขาเอิ้นหลายใจ เทียวบอกใครต่อใครว่าไม่มีแฟน แต่ว่าในอ้อมแขนน้องบ่เคยว่าง หลอกให้อ้ายจนมุม โง่มาดนจนหูตาสว่าง ฮักเจ้าแบบหลงทาง ปานคางคกตกส่าง หาทางขึ้นบ่เจอ เธอ เจ็บจนเบลอ เมื่อเธอมาบอกลา น้ำตาบักหน้าโง่ บ่ฮู้โตว่าถูกสวมเขา ดิ้นตายปานว่าผีเข้า เมื่อเจ้านอกใจ ยอมรับว่าลืมไม่ลง ย้อนเจ้าเฮ็ดให้เจ็บหลาย คนที่เฮาฮักเกือบตาย ผลลัพธ์ที่ได้ อ้ายกินน้ำตา เข็นครกขึ้นภูเขาขะเจ้าว่ายาก มันยังบ่ลำบากส่ำเจ้าปั่นหัว สิ่งที่อ้ายเคยคิด สิ่งที่อ้ายเคยกลัว เกิดขึ้นกับอ้ายแล้วตั้ว หัวใจสิวาย