อ้ายมีเขา แต่เจ้ามีอ้าย

 เด่นชัย วงศ์สามารถ แพรวพราว แสงทอง ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อ้ายมีเขา แต่เจ้ามีอ้าย เด่นชัย วงศ์สามารถ ร้องคู่ แพรวพราว แสงทอง
เนื้อร้อง/ทำนอง: เด่นชัย วงศ์สามารถ

Fm | Cm |A#m | Fm |
G# | Cm |A#m | Fm |

นั่Fmงกอดเข่า ซึมเศร้Cmาเอาจั่งใด๋ดีที่A#mน้องมามื้อนี้ มีเรื่อCmงปรึกษาน้องบ่เป็Fmน..ตาA#mอยู่ อยากสิฮู้Cmว่าน้องมีค่า..กับอ้าA#mยต่อไปบ่หนา บอกน้องมD#า ถ้าหลูFmโตน

อ้ายยังหC#า..คำตอD#บหัวใจคือFmกันเรื่องความฮักA#mนั้น มันD#กะอยู่เหนือเหตุFmผลอ้ายมีเขC#า แต่เจ้ามีอ้าD#ย  สามหัวใCmจเป็นตาหลูโตนบ่อยากA#mให้ไผต้องทD#น..จนใจแหลกG#เหลว

ถ้าอ้ายเลือกเขC#า เจ้าคD#งถืกสมน้ำFmหน้าถ้าอ้ายทิ่มเขาC#มา น้องสิD#กลายเป็นคนG#เลว   Cmปล่อยน้องเจ็บG#ปวด ก่อนFmสิพากันลงเหA#mเคลือบแคลA#mงในตำแหน่งเลD#น้อFmงขอจบเสีA#m Cmยที..

นั่Fmงกอดเข่า ซึมเศร้Cmาเอาจั่งใด๋ใจถิ่A#mมไผก็บ่ได้D# อุกใจอีG#หลี    Cmสิพายเรือข้าFmมทะเลน้ำA#mตา   ดีCmกว่าเป็นแบบFmนี้ใจผู้หญิงG#นำกันฮู้ดีA#m  พอเสียที.D#.กับคำว่าFmเลว

C# D# | Cm Fm |Cm D# | Fm |

* | ** |

ใจผู้หญิงG#นำกันฮู้ดีA#m  พอเสียที.D#.กับคำว่าFmเลว

G# A#m | Cm Fm |D# Cm | Fm |คอร์ดเพลง อ้ายมีเขา แต่เจ้ามีอ้าย เด่นชัย วงศ์สามารถ ร้องคู่ แพรวพราว แสงทอง

เนื้อเพลง อ้ายมีเขา แต่เจ้ามีอ้าย เด่นชัย วงศ์สามารถ ร้องคู่ แพรวพราว แสงทอง นั่งกอดเข่า ซึมเศร้าเอาจั่งใด๋ดี ที่น้องมามื้อนี้ มีเรื่องปรึกษา น้องบ่เป็น ตาอยู่ อยากสิฮู้ว่าน้องมีค่า กับอ้ายต่อไปบ่หนา บอกน้องมา ถ้าหลูโตน อ้ายยังหา คำตอบหัวใจคือกัน เรื่องความฮักนั้น มันกะอยู่เหนือเหตุผล อ้ายมีเขา แต่เจ้ามีอ้าย สามหัวใจเป็นตาหลูโตน บ่อยากให้ไผต้องทน จนใจแหลกเหลว ถ้าอ้ายเลือกเขา เจ้าคงถืกสมน้ำหน้า ถ้าอ้ายทิ่มเขามา น้องสิกลายเป็นคนเลว ปล่อยน้องเจ็บปวด ก่อนสิพากันลงเหว เคลือบแคลงในตำแหน่งเลว น้องขอจบเสียที นั่งกอดเข่า ซึมเศร้าเอาจั่งใด๋ใจ ถิ่มไผก็บ่ได้ อุกใจอีหลี สิพายเรือข้ามทะเลน้ำตา ดีกว่าเป็นแบบนี้ ใจผู้หญิงนำกันฮู้ดี พอเสียที กับคำว่าเลว ใจผู้หญิงนำกันฮู้ดี พอเสียที กับคำว่าเลว