ง้อ

 เด่นชัย วงศ์สามารถ แพรวพราว แสงทอง ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ง้อ เด่นชัย วงศ์สามารถ ร้องคู่ แพรวพราว แสงทอง
เนื้อร้อง/ทำนอง: เด่นชัย วงศ์สามารถเรียบเรียง/ดนตรี: เธค คอนสารสังกัดค่าย: TOPLINE Music

Em | D |C | B |

Em | Am |B | Em | |

เป็นจั่งใEmด๋  ดีขึ้นแล้วไป่D หัวใจน้องEmหล่า'แต่วันที่อ้ายจากCลา..ไปหาDผู้หญิงคนGใหม่อกเก่าCที่เจ้าเคยDซบ  แกล้งลืBmมหรือยังจำไEmด้ทุกอย่าDงที่พลั้งพลาดไป กะย้อนหัวใจB..อ้ายบ่รักEmดี

บอกตามตรEmง ความฮู้สึกDน้องบ่คือเEmก่าถูกอ้ายทิ้งไปหาเAmขา สิให้คึดDจั่งใด๋ ถามBmแหน่ในมื้Emอที่อ้ายบ่อAmยู่  ฮู้บ่Bmชีวิตน้องEmแย่สลัดฮักCน้องแบบบ่แคDร์น้องเป็นคนBแพ้  น้องเจ็บส่ำEmใด๋

ขอถามแหน่อ้าCย สิถอดหัวใจDไว้ไสหนอEmอีกใจน้องจนฉีCก ย้อนอ้ายเบิดฮัDก ขว้างถิ่ม เปลี่ยนGไปเขาถิ่Cมอ้ายแล้วแม่นDบ่ จั่งมาง้อBmให้น้องเห็นEmใจโทษเด้Dอน้องรับบ่ได้ ชาติหน้าเด้อBอ้าย.. จั่งมาพ้อEmกัน

ว่าจั่งใด๋Em คือสิขาดใจD ได้ยินคำEmเว้าให้คิดฮอดมื้อสองCเฮา..ใช้ลมDหายใจฮ่วมGกันอ้ายเกลียดกาCรที่อยู่คนDเดียว คือจั่งBmหมดความสำEmคัญทิ้งอดีตDกลับมาร่วมฝัน ชาติหน้าว่านั้Bน อ้ายรอEmบ่ไหว

Em | G |Am D | G B |
C D | Bm Em |Am D | Em |

* | ** |

ทิ้งอดีตDกลับมาร่วมฝัน ชาติหน้าว่านั้Bน อ้ายรอEmบ่ไหว

Am B | Em |คอร์ดเพลง ง้อ เด่นชัย วงศ์สามารถ ร้องคู่ แพรวพราว แสงทอง

เนื้อเพลง ง้อ เด่นชัย วงศ์สามารถ ร้องคู่ แพรวพราว แสงทอง เป็นจั่งใด๋ ดีขึ้นแล้วไป่ หัวใจน้องหล่า 'แต่วันที่อ้ายจากลา ไปหาผู้หญิงคนใหม่ อกเก่าที่เจ้าเคยซบ แกล้งลืมหรือยังจำได้ ทุกอย่างที่พลั้งพลาดไป กะย้อนหัวใจ อ้ายบ่รักดี บอกตามตรง ความฮู้สึกน้องบ่คือเก่า ถูกอ้ายทิ้งไปหาเขา สิให้คึดจั่งใด๋ ถามแหน่ ในมื้อที่อ้ายบ่อยู่ ฮู้บ่ชีวิตน้องแย่ สลัดฮักน้องแบบบ่แคร์ น้องเป็นคนแพ้ น้องเจ็บส่ำใด๋ ขอถามแหน่อ้าย สิถอดหัวใจไว้ไสหนออีก ใจน้องจนฉีก ย้อนอ้ายเบิดฮัก ขว้างถิ่ม เปลี่ยนไป เขาถิ่มอ้ายแล้วแม่นบ่ จั่งมาง้อให้น้องเห็นใจ โทษเด้อน้องรับบ่ได้ ชาติหน้าเด้ออ้าย จั่งมาพ้อกัน ว่าจั่งใด๋ คือสิขาดใจ ได้ยินคำเว้า ให้คิดฮอดมื้อสองเฮา ใช้ลมหายใจฮ่วมกัน อ้ายเกลียดการที่อยู่คนเดียว คือจั่งหมดความสำคัญ ทิ้งอดีตกลับมาร่วมฝัน ชาติหน้าว่านั้น อ้ายรอบ่ไหว ทิ้งอดีตกลับมาร่วมฝัน ชาติหน้าว่านั้น อ้ายรอบ่ไหว