ส่อยแหน่หมอ

กอล์ฟ สุทธิพงษ์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ส่อยแหน่หมอ กอล์ฟ สุทธิพงษ์

ถืกหามGเข้าโรงบาDลกระทันหัEmมือสั่Cน.. เบิดแฮGง..อาการGบ่ดี ปานมีDเหล็กร้อนทิ่มEmแทงเมื่อคนDที่อ้ายฮักCแฮง..มาแบ่ง..ความฮักDให้กับคนอื่น..D

นอAmนเบิดแฮง บ่มีเรี่ยวแรBmงสิลุกขึ้นยืนบ่อยากฝืCน.. ยืนเบิ่งเจ้าจากไปDบ่AmมีทางสิรักษาBmได้เฮ็ดได้Cแค่รอวันตาAmย..ท่อนั้นDตั๋ว..  D

ซ่อยแหน่หมGอ ขอร้อDงจักหน่อยได้Emบ่ใจมันท้Cอ บ่อยากสิอยู่ต่อไปDบ่มีเจ้าแล้Gว อ้ายคงDสิขาดใจEmตายฉีดยาDพิษให้กะได้C..ทรมานหลDาย ให้ตายคงเจ็บน้อยGกว่า

D |

G D/F# | Em D |C | D |
G D | Em D |C | D |

* | ** | ** |

Am Bm C D Am | G |คอร์ดเพลง ส่อยแหน่หมอ กอล์ฟ สุทธิพงษ์

เนื้อเพลง ส่อยแหน่หมอ กอล์ฟ สุทธิพงษ์ ถืกหามเข้าโรงบาลกระทันหัน มือสั่น เบิดแฮง อาการบ่ดี ปานมีเหล็กร้อนทิ่มแทง เมื่อคนที่อ้ายฮักแฮง มาแบ่ง ความฮักให้กับคนอื่น นอนเบิดแฮง บ่มีเรี่ยวแรงสิลุกขึ้นยืน บ่อยากฝืน ยืนเบิ่งเจ้าจากไป บ่มีทางสิรักษาได้ เฮ็ดได้แค่รอวันตาย ท่อนั้นตั๋ว ซ่อยแหน่หมอ ขอร้องจักหน่อยได้บ่ ใจมันท้อ บ่อยากสิอยู่ต่อไป บ่มีเจ้าแล้ว อ้ายคงสิขาดใจตาย ฉีดยาพิษให้กะได้ ทรมานหลาย ให้ตายคงเจ็บน้อยกว่า