ควายบักเถิก ถกเครือบักถั่ว

 ไอซ์ หลวงพระเนตร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ควายบักเถิก ถกเครือบักถั่ว ไอซ์ หลวงพระเนตร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไอซ์ หลวงพระเนตรเรียบเรียง: ไก่ กีต้าร์

ควายบักเถิGกล่ะถกเครือบักถั่วอีแม่ฟ้าวคว้Emาล่ะค้อนไล่ตีควายควายบักเถิกGล่ะถกขาแล่นลงห้วยอีแม่หนหวEmยย้อนแล่นไล่ควายบ่ทันควายบักเถิกGล่ะถกเครือบักถั่วอีแม่ฟ้าวคว้Emาล่ะค้อนไล่ตีมันควายบักเถิกGล่ะถกขาแล่นบักหันอีแม่ฟ้าวจั้Emนกะแล่นบ่ทันฮอดควDาย..(ป่าบักถั่วล่ะหมุ่G Dน)

G | Em |G | Em |Am | D |G | D |

ตื่นGล่ะแต่หกโมงเซ้าฟ้าวไปเอาEmล่ะควายออกจากคอกตามGล่ะคำสั่งแม่บอกเอาควายออกจากDล่ะคอกไปหาลามหม่อGงล่ะข่อยไปลามควายมันเป็นพื้นที่Emล่ะเกษตรกรรมมันเป็นCล่ะหม่องที่เขาทำ.. นำไฮD นำสวน..    D

** | ** |

G | Em |Am | D |
G | Em |Am | D |D | G | D |

* | ** | ** | ** |

ป่าบักถั่วล่ะหมุ่Gน โอ๊ยะป่าบักถั่วล่ะหมุ่Bmน.. ป่าบักถั่วล่ะหมุ่Emป่าบักถั่วล่ะหมุ่Dน.. ป่าบักถั่วล่ะหมุ่Gน โอ๊ย..คอร์ดเพลง ควายบักเถิก ถกเครือบักถั่ว ไอซ์ หลวงพระเนตร

เนื้อเพลง ควายบักเถิก ถกเครือบักถั่ว ไอซ์ หลวงพระเนตร ควายบักเถิกล่ะถกเครือบักถั่ว อีแม่ฟ้าวคว้าล่ะค้อนไล่ตีควาย ควายบักเถิกล่ะถกขาแล่นลงห้วย อีแม่หนหวยย้อนแล่นไล่ควายบ่ทัน ควายบักเถิกล่ะถกเครือบักถั่ว อีแม่ฟ้าวคว้าล่ะค้อนไล่ตีมัน ควายบักเถิกล่ะถกขาแล่นบักหัน อีแม่ฟ้าวจั้นกะแล่นบ่ทันฮอดควาย (ป่าบักถั่วล่ะหมุ่น) ตื่นล่ะแต่หกโมงเซ้า ฟ้าวไปเอาล่ะควายออกจากคอก ตามล่ะคำสั่งแม่บอก เอาควายออกจากล่ะคอกไปหาลาม หม่องล่ะข่อยไปลามควาย มันเป็นพื้นที่ล่ะเกษตรกรรม มันเป็นล่ะหม่องที่เขาทำ นำไฮ นำสวน ป่าบักถั่วล่ะหมุ่น โอ๊ยะ ป่าบักถั่วล่ะหมุ่น ป่าบักถั่วล่ะหมุ่น ป่าบักถั่วล่ะหมุ่น ป่าบักถั่วล่ะหมุ่น โอ๊ย