ต้องสวยแค่ไหนถึงได้ใจเธอ

 เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ต้องสวยแค่ไหนถึงได้ใจเธอ เจนนี่ & ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น, รัชนก สุวรรณเกตุเรียบเรียง: ปิยวัฒน์ หมื่นสนิท

F#m E | F#m E |F#m E | F#m |
F#m E | F#m E |F#m E | F#m |

F#m E | F#m E |F#m E | A |
F#m | Bm |E | E | E |

มาหลอกให้รักไม่พF#mอ มาหลอกให้รEอทำไหF#mถ้าชอบขาว ๆE ใส F#mๆ แล้วไซไม่บEอก เดียวจัดให้Aความสวยหวางนี้F#m เจ็ดวันกะสั่งได้Bmนีวง นีเวีF#mย ในเซเว่นมีมากมาBmไม่บอกได้จัดใE | Eห้..        ไม่ใช่มาบอกเอาปานนี้F#m

คบกัEนแรก ๆF#m ชอบที่เป็Eนแบบนี้F#mจะผิวขาEวผิวสีF#m พี่คนดีEรับได้ทั้งเพAเวลาผ่านไปF#m คำพูดยับเสเพBmผิวน้องไม่เนีF#mยน มีจุดด่างดำบ่าวไม่โอเBmว่าเฮ ว่าเE | Eฮ..        แล้วไซไม่แหลงกันตรF#m | F#mง ๆ

น้องงง น้องBm | Bmงง ?ไหนว่ารักกันที่F#m | F#mใจพอเวลาผ่านBm | Bmไปแล้วไซแค่เป็นพันนั้C# | C# | C#น..

ต้องสวยแค่F#m E | F#mไหน..เธอถึงมีใจให้ฉัF#mผิวต้องขาวเหมือนเมฆบนหวัDเธอถึงให้ควาEมสำคัญกลับมAปากบอกว่ารัF#mกที่ใจ ไม่ใช่หน้าตBmพอเห็นสวย ๆ เดินEมา..  Eบอกทั้งเนียนทั้งใF#m

ก็อันที่จริF#mง ความสวEยมันสั่งไF#mด้ก็แค่เรื่องง่าย ๆD ฉันทำได้Eเพื่อเธAดำนิดคล้ำหนF#mอย ทำบอกผมไม่อยากเจBmเนียนใสวันไหนนะเหวE | Eอ..แล้วเธอจะเสียF#m E | F#mใจ..

เป็นหญิF#mงนี่แสนลำบากพอสวยไม่มาF#mก ผู้ชายก็ไม่เอาอยู่กินF#mหม้อไม่ทันขึ้นเหนา มาบอกว่าเรF#mาเข้ากันไม่ได้ของใหF#mม่ ขาวหวา สวยหวาแล้วเหวอเติ้ลบ้F#mาไม่บอกให้เข้าใจความสวF#mยไม่ใช่เรื่องใหญ่ ขอให้เจ็ดวัEนจากนี้ไปรับรองAว่าไฉไลจนใคร ๆA ต้องมอง.. A

F#m E | F#m E |F#m E | F#m |
F#m E | F#m E |F#m E | F#m |

F#m E | F#m E |F#m E | A |
F#m | Bm |E | E | E |

* | ** | *** | **** |

F#m E | F#m E |F#m E | A |
F#m | Bm |E | E |E | F#m |คอร์ดเพลง ต้องสวยแค่ไหนถึงได้ใจเธอ เจนนี่ & ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น

เนื้อเพลง ต้องสวยแค่ไหนถึงได้ใจเธอ เจนนี่ & ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น มาหลอกให้รักไม่พอ มาหลอกให้รอทำไหร ถ้าชอบขาวๆใสๆแล้วไซไม่บอก เดียวจัดให้ ความสวยหวางนี้ เจ็ดวันกะสั่งได้ นีวง นีเวีย ในเซเว่นมีมากมาย ไม่บอกได้จัดให้ ไม่ใช่มาบอกเอาปานนี้ คบกันแรกๆชอบที่เป็นแบบนี้ จะผิวขาวผิวสี พี่คนดีรับได้ทั้งเพ เวลาผ่านไป คำพูดยับเสเพล ผิวน้องไม่เนียน มีจุดด่างดำบ่าวไม่โอเค ว่าเฮ ว่าเฮ แล้วไซไม่แหลงกันตรงๆ น้องงง น้องงง ? ไหนว่ารักกันที่ใจ พอเวลาผ่านไป แล้วไซแค่เป็นพันนั้น ต้องสวยแค่ไหน เธอถึงมีใจให้ฉัน ผิวต้องขาวเหมือนเมฆบนหวัน เธอถึงให้ความสำคัญกลับมา ปากบอกว่ารักที่ใจ ไม่ใช่หน้าตา พอเห็นสวยๆเดินมา บอกทั้งเนียนทั้งใส ก็อันที่จริง ความสวยมันสั่งได้ ก็แค่เรื่องง่ายๆฉันทำได้เพื่อเธอ ดำนิดคล้ำหนอย ทำบอกผมไม่อยากเจอ เนียนใสวันไหนนะเหวอ แล้วเธอจะเสียใจ เป็นหญิงนี่แสนลำบาก พอสวยไม่มาก ผู้ชายก็ไม่เอา อยู่กินหม้อไม่ทันขึ้นเหนา มาบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้ ของใหม่ ขาวหวา สวยหวา แล้วเหวอเติ้ลบ้าไม่บอกให้เข้าใจ ความสวยไม่ใช่เรื่องใหญ่ ขอให้เจ็ดวันจากนี้ไป รับรองว่าไฉไลจนใครๆต้องมอง