ฮอยฮักปักใจ

 กระต่าย พรรณนิภา จินตหรา พูนลาภ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฮอยฮักปักใจ จินตหรา พูนลาภ ft. กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: รามิล ต้นแก้วเรียบเรียง/ดนตรี: อ. เอ็ม นาโนนติดต่องานแสดง: 0812529344

Bm A | G |
Bm A | G |

 Bm  กะแม่นละน้Aอ อ้ายมีคนBmใหม่ Bm  ทำใจง่าย ๆA บ่ได้เจ็บBmหยัง G  น้องกะเจ็บหั่นตั่Aว มาตั๋ว มาล่F#mอ..ว่าฮักกัBm   เป็นตาซัGง..แท้น้F#mอใจคBmน.. หื่อ Aๆ ..

กะดนพอได้Bm ที่ใจAยังจำ มันยังบ่ลืGม..ฮู้สึกว่าฝืBmน..บืนหัวใจA..ให้ลืมอ้าGย..ใจยังคDงฮักอ้าAยบ่มีเสื่อมคลBmายจักมื้อใด๋G..น้อใF#mจ..สิลืมอ้ายBmลง..     Bm

ทำใจบ่ได้Dดอก พอปานฮอยสักAปักลงกลางใจความฮัGกที่อ้ายมอบให้ สิลบจังใด๋D..จังสิได้Aเมื่อใจDมีร่องรอย..ฮอยฮัF#mกที่อ้ายฝากไBmว้มื้อใด๋น้Gอ..อ้ายสิตายAจากใจมื้อใด๋G..สิลืมอ้าAย..ได้สักDที

D A | F#m Bm |G | A |
D | Bm |G A | D |

* | ** | ** |

มื้อใด๋น้Gอ..อ้ายสิตายAจากใจมื้อใด๋G..สิลืมอ้าAย..ได้สักDทีคอร์ดเพลง ฮอยฮักปักใจ จินตหรา พูนลาภ ft. กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง ฮอยฮักปักใจ จินตหรา พูนลาภ ft. กระต่าย พรรณนิภา กะแม่นละน้อ อ้ายมีคนใหม่ ทำใจง่ายๆบ่ได้เจ็บหยัง น้องกะเจ็บหั่นตั่ว มาตั๋ว มาล่อ ว่าฮักกัน เป็นตาซัง แท้น้อใจคน หื่อๆ กะดนพอได้ ที่ใจยังจำ มันยังบ่ลืม ฮู้สึกว่าฝืน บืนหัวใจ ให้ลืมอ้าย ใจยังคงฮักอ้ายบ่มีเสื่อมคลาย จักมื้อใด๋ น้อใจ สิลืมอ้ายลง ทำใจบ่ได้ดอก พอปานฮอยสักปักลงกลางใจ ความฮักที่อ้ายมอบให้ สิลบจังใด๋ จังสิได้ เมื่อใจมีร่องรอย ฮอยฮักที่อ้ายฝากไว้ มื้อใด๋น้อ อ้ายสิตายจากใจ มื้อใด๋ สิลืมอ้าย ได้สักที มื้อใด๋น้อ อ้ายสิตายจากใจ มื้อใด๋ สิลืมอ้าย ได้สักที