คึดนำตลอด

  กานต์ ทศน   ลูกทุ่ง   อีสาน   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คึดนำตลอด กานต์ ทศน
เนื้อร้อง/ทำนอง: กานต์ ทศนเรียบเรียง: เบส สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0956169666

A | C#m |Bm | E | E |

สิ่งร้าย ๆA ที่มันได้ผ่านเข้ามEเฮ็ดให้เฮาฮู้F#mว่า.. อิหยังสำคัญที่Eสุดคิดฮอดแท้เด้A สิกิน สิอยู่ จั่งใด๋EสบายดีหรือไF#mม่ เบิ่งแงงเจ้าของแหน่เด้E

 D  อย่าออกไปไส สิไปกับไผ๋   อย่าเฮ็ดให้ใจเปลี่ยนไC#m   ในมื้อที่เฮานั้นต้องห่างไกล   อยากให้เจ้าดูแลBmเจ้าของ..ให้ดี ๆE ..

คึดนำตลอดD ถึงสิบ่ได้กอดEแต่กะยังคิดฮอC#mด แต่กะยังห่วงหF#mดูแลจะของเด้อBmหล่า คองถ่Eามื้อพ้อAกันอย่าคึกว่าเจ้Dานั้นบ่มีEไผ๋ ใจสอC#mงที่เคยผูกพัF#mถ่าจนฮอดมื้Bmอนั้น มื้อDที่เฮาพ้อกัEน สิกอดให้ชื่นAใจ

D E | C#m F#m |Bm E | A |
D E | C#m F#m |Bm | D E |A | E A |

* | ** | ** |

มื้Bmอที่เฮาพ้อกัEน สิกอดจนฮอดตาย..

A | C#m |Bm | E |A |



คอร์ดเพลง คึดนำตลอด กานต์ ทศน

เนื้อเพลง คึดนำตลอด กานต์ ทศน สิ่งร้ายๆที่มันได้ผ่านเข้ามา เฮ็ดให้เฮาฮู้ว่า อิหยังสำคัญที่สุด คิดฮอดแท้เด้ สิกิน สิอยู่ จั่งใด๋ สบายดีหรือไม่ เบิ่งแงงเจ้าของแหน่เด้อ อย่าออกไปไส สิไปกับไผ๋ อย่าเฮ็ดให้ใจเปลี่ยนไป ในมื้อที่เฮานั้นต้องห่างไกล อยากให้เจ้าดูแลเจ้าของ ให้ดีๆ คึดนำตลอด ถึงสิบ่ได้กอด แต่กะยังคิดฮอด แต่กะยังห่วงหา ดูแลจะของเด้อหล่า คองถ่ามื้อพ้อกัน อย่าคึกว่าเจ้านั้นบ่มีไผ๋ ใจสองที่เคยผูกพัน ถ่าจนฮอดมื้อนั้น มื้อที่เฮาพ้อกัน สิกอดให้ชื่นใจ มื้อที่เฮาพ้อกัน สิกอดจนฮอดตาย