ฉันยังอยู่

 คณะขวัญใจ สตริง อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฉันยังอยู่ คณะขวัญใจ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ชีวิน โกมารทัตเรียบเรียง: คณะขวัญใจสังกัดค่าย: Gru Record

ลา ล้าลา ล้าลา ลาลาลาลา..ลา ล้าลา ล้าลา ล้าลา ล้าลา..

A# | D# |A# | F |

พยายาA#มโบกมือทักทD#าย พยายาFมส่งยิ้มให้ไปA#พยายาG#มส่งความรู้สึD#ก..ส่งไปF..

พยายาA#มมากมายเท่าไรD#พยายาFมมากมายเหลือเกิA#เพียงG#อยากเดินข้างกัD#นเหมือนเก่าเท่านั้Fน..

แต่แปลD#กใจจริงไม่รู้D#mทำไม ทำไมA#เธอมองไม่เห็นหรืออาCmจจะเป็น หรือฉันเป็นแค่เพียงวิญญาF

แอบD#มองเธอ คอยเฝ้D#mาดูอยู่อยาA#กจะรู้เป็นไงบ้างหนอยังCmเฝ้ารอ นับวันเวลาพบFกันแต่D#สุดท้ายก็รู้D#mความจริง ความจริA#ง ไม่ใช่ความฝันลาCmล้าลาลับกันไปไกลไกลFแสนไกล ห่างไกล ไกลกันเหลือเกิ(A#)น..(ลD#า ล้าลFา)

ให้ลมA#แสงดาวดวงเดือD#นนภาสาFยธาราผืนดินA#ช่วยทีฝากG#บอกไปว่าอยู่D#ตรงนี้ ที่เดิF

* | ** |

G# G#m | D# |G# G#m | D# |
G# G#m | D# |C# C | F |

* | ** | * | ** |

ลาCmล้าลาลับกันไปไกลไกลFแสนไกล ห่างไกล ไกลกันเหลือเกิน..

D# D#m | A# |A# |ฟังเพลง - ฉันยังอยู่ คณะ ขวัญใจ - YouTube

เนื้อเพลง ฉันยังอยู่ คณะขวัญใจ ลา ล้าลา ล้าลา ลาลาลาลา ลา ล้าลา ล้าลา ล้าลา ล้าลา พยายามโบกมือทักทาย พยายามส่งยิ้มให้ไป พยายามส่งความรู้สึก ส่งไป พยายามมากมายเท่าไร พยายามมากมายเหลือเกิน เพียงอยากเดินข้างกันเหมือนเก่าเท่านั้น แต่แปลกใจจริงไม่รู้ทำไม ทำไมเธอมองไม่เห็น หรืออาจจะเป็น หรือฉันเป็นแค่เพียงวิญญาณ แอบมองเธอ คอยเฝ้าดูอยู่ อยากจะรู้เป็นไงบ้างหนอ ยังเฝ้ารอ นับวันเวลาพบกัน แต่สุดท้ายก็รู้ความจริง ความจริง ไม่ใช่ความฝัน ลาล้าลาลับกันไปไกล ไกลแสนไกล ห่างไกล ไกลกันเหลือเกิน (ลา ล้าลา) ให้ลมแสงดาวดวงเดือนนภา สายธาราผืนดินช่วยที ฝากบอกไปว่าอยู่ตรงนี้ ที่เดิม ลาล้าลาลับกันไปไกล ไกลแสนไกล ห่างไกล ไกลกันเหลือเกิน