นอกจากชื่อน้อง

 กระต่าย พรรณนิภา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นอกจากชื่อน้อง กระต่าย พรรณนิภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: อาทิตย์ พลอาสาสังกัดค่าย: สังกะสี เรคคอร์ด

F# | C# |B C# | F# |

D#m | A#m |B C# | D#m |D#m | D#m |

จำF#อะไรได้บ้างไหม.A#m.เกี่ยวกับฉัBนคนเก่า..C#เพลF#งเดิม ๆ ที่เคยเป็นของเA#mรา..เธอยังร้อD#mง ยังฟังอยู่ไหB

 F# ไม่รู้ว่าความรู้สึก..C# ในตอนที่มันดึก ๆ   เธอยังBเหงา.. ยังเหมือG#mนวันเก่า ๆC# อยู่ไหม B ไม่รู้ว่าภาพแววตา..C# ที่เธอได้เคยมองมา   จะเปลี่ยD#mนไปสักแค่ไหC#น..

นอกจากชื่อฉัF#น  มีสิ่งอื่นอีกไหC#ที่เธอยังใส่ใD#mจ และพอจำมันได้C#อยู่เศษจากความรัF#ก.. ยังเหลือไหมก็ไม่C#รู้ในความทรงจำB..เธอยังจะมีฉันอC#ยู่..บ้างไห(F#)ม..

F# | C# |B C# | F# |

ตักF#ของฉันที่เธอคุ้น.A#m.ที่เคยหนุBนเมื่อก่อน..C#วัF#นนี้ก็ไม่มีใครได้นA#mอน..ยังเก็บไD#mว้รอเธอเสมBอ..

นอกจากชื่อน้อF#ง  มีสิ่งอื่นอีกไหC#ที่อ้ายยังใส่ใD#mจ และพอจำมันได้อC#ยู่เศษจากความฮัF#ก.. ยังเหลือบ่กะบ่C#ฮู้ในความทรงจำB..อ้ายยังสิมีน้องอC#ยู่..(แหน่บ้อ)

*** | *** |

F# | C# |B | C# |

แหน่บ้F#อ......?คอร์ดเพลง นอกจากชื่อน้อง กระต่าย พรรณนิภา

เนื้อเพลง นอกจากชื่อน้อง กระต่าย พรรณนิภา จำอะไรได้บ้างไหม เกี่ยวกับฉันคนเก่า เพลงเดิมๆที่เคยเป็นของเรา เธอยังร้อง ยังฟังอยู่ไหม ไม่รู้ว่าความรู้สึก ในตอนที่มันดึกๆเธอยังเหงา ยังเหมือนวันเก่าๆอยู่ไหม ไม่รู้ว่าภาพแววตา ที่เธอได้เคยมองมา จะเปลี่ยนไปสักแค่ไหน นอกจากชื่อฉัน มีสิ่งอื่นอีกไหม ที่เธอยังใส่ใจ และพอจำมันได้อยู่ เศษจากความรัก ยังเหลือไหมก็ไม่รู้ ในความทรงจำ เธอยังจะมีฉันอยู่ บ้างไหม ตักของฉันที่เธอคุ้น ที่เคยหนุนเมื่อก่อน วันนี้ก็ไม่มีใครได้นอน ยังเก็บไว้รอเธอเสมอ นอกจากชื่อน้อง มีสิ่งอื่นอีกไหม ที่อ้ายยังใส่ใจ และพอจำมันได้อยู่ เศษจากความฮัก ยังเหลือบ่กะบ่ฮู้ ในความทรงจำ อ้ายยังสิมีน้องอยู่ (แหน่บ้อ) แหน่บ้อ ?