เขาไม่เคยรักเราเลย

 มหาหิงค์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เขาไม่เคยรักเราเลย เอ มหาหิงค์ MAHAHING
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอ มหาหิงค์ดนตรี: ยักษ์ ไอเอ เรคคอร์ดสังกัดค่าย: ไอเอเรคคอร์ด

E | F#m |A B | E |

วันEเวลาจะหมุนฤดูเปลี่ยนแปF#mลงไปสักเท่าไรแต่ฉัAน..ยังอยู่Bที่เดิEม..ก็Eพอรู้..ว่าเขาไม่เคยจะรักF#mเราเลยโธ่เอ๋Aย.. ใจBเจ้ากรEรม

เรC#mาทำดีแทบตาG#mย แต่ว่าสุดท้าAยเธอไม่เลือกเรEไม่มีเลC#mยสักนิด.B.  แต่คงคิAดไปไกBมันEคงเป็นเพราะเขาBไม่เคยจะรัC#mกเราเลBย..ไม่เคยเลยG#mสักนิด แต่เราคงคิC#mดไปเอB A  (และยังคิBดถึงอยู่ร่ำEไป)..  G#

C#m B | A E |F#m | A |B | B |

วันEเวลาจะหมุนฤดูเปลี่ยนแปF#mลงไปสักเท่าไรมีAบางคำอยากย้ำBกับเธEอ..หากว่าฉันF#mยังมีไม่มากพอโปรดอย่าท้G#อขอให้รอหน่C#mอยสุดF#mท้าย..เธBอก็หายEไป

* | * |

A B |

และยังคิดEถึงเธอ..เรื่อยมา..คอร์ดเพลง เขาไม่เคยรักเราเลย เอ มหาหิงค์ MAHAHING

เนื้อเพลง เขาไม่เคยรักเราเลย เอ มหาหิงค์ MAHAHING วันเวลาจะหมุนฤดูเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไร แต่ฉัน ยังอยู่ที่เดิม ก็พอรู้ ว่าเขาไม่เคยจะรักเราเลย โธ่เอ๋ย ใจเจ้ากรรม เราทำดีแทบตาย แต่ว่าสุดท้ายเธอไม่เลือกเรา ไม่มีเลยสักนิด แต่คงคิดไปไกล มันคงเป็นเพราะเขาไม่เคยจะรักเราเลย ไม่เคยเลยสักนิด แต่เราคงคิดไปเอง (และยังคิดถึงอยู่ร่ำไป) วันเวลาจะหมุนฤดูเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไร มีบางคำอยากย้ำกับเธอ หากว่าฉันยังมีไม่มากพอ โปรดอย่าท้อขอให้รอหน่อย สุดท้าย เธอก็หายไป และยังคิดถึงเธอ เรื่อยมา