ชิน

 มะลิ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ชิน มะลิ

Asus2 Asus4 | Asus2 Amaj7 |
Asus2 Asus4 | Asus2 Amaj7 |

 Asus2  วันที่เธอเดิC#m7น.. จากฉันไปBm7   บอกว่าเจEอคนที่ต้องการ Asus2  ฉันก็เข้าใจC#m7.. แต่ก็ไม่นานBm7   เธอก็มาEพูดว่าเสียใจ

 F#m  เธอบอกให้ลืมBเรื่องที่แล้วมา F#m  สุดท้ายก็เห็นEเขากลับมา

เจ็บAบ่อย ๆ ค่อย ๆC#m7 ชินอยากจะทิ้Bm7งหรือจะกลับมา ก็คงEต้องแล้วแต่เธอใจAมันยอม เพราะรักC#m7เธอพร้อมให้Bm7อภัยเสมอ เพราะฉันEมันมีแต่เธอเท่านั้นเอง..

Asus2 Asus4 | Asus2 Amaj7 |

 Asus2  คนที่มันมีC#m7.. แค่รักเดีBm7ยว   และไม่เหลืEอเผื่อใจให้ใคร Asus2  เธอไม่ต้องกลัC#m7ว.. ไม่ต้องเสียใจBm7   เจ็บอย่างไรE จะยอมรับมัน

 F#m  บอกเธอให้ลืมBเรื่องที่แล้วมา F#m  ไม่ต้องสนใจEที่ผ่านมา

* |

D | C#m7 |Bm7 | A |
D | C#m7 |Bm7 | E |

* |

Asus2 Asus4 | Asus2 Amaj7 |คอร์ดเพลง ชิน มะลิ

เนื้อเพลง ชิน มะลิ วันที่เธอเดิน จากฉันไป บอกว่าเจอคนที่ต้องการ ฉันก็เข้าใจ แต่ก็ไม่นาน เธอก็มาพูดว่าเสียใจ เธอบอกให้ลืมเรื่องที่แล้วมา สุดท้ายก็เห็นเขากลับมา เจ็บบ่อยๆค่อยๆชิน อยากจะทิ้งหรือจะกลับมา ก็คงต้องแล้วแต่เธอ ใจมันยอม เพราะรักเธอ พร้อมให้อภัยเสมอ เพราะฉันมันมีแต่เธอ เท่านั้นเอง คนที่มันมี แค่รักเดียว และไม่เหลือเผื่อใจให้ใคร เธอไม่ต้องกลัว ไม่ต้องเสียใจ เจ็บอย่างไร จะยอมรับมัน บอกเธอให้ลืมเรื่องที่แล้วมา ไม่ต้องสนใจที่ผ่านมา