ใจลอย (ໃຈລອຍ)

 MMR ลูกทุ่ง ลาว คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใจลอย ໃຈລອຍ MMR
เนื้อร้อง/ทำนอง: OLE MMRโปรดิวเซอร์: OLE MMRสังกัดค่าย: MMR MUSIC

C Am | F C |
F Em | Dm G | C |

ตื่Cนขึ้นมายามเช้Amา คิดฮอดเจ้Fาผู้จากบ้านไปไกCลุAmกขึ้นมานึ่งข้าEmวเป่าไฟใจลอยไปF ย้อนคิดฮอดเจ้าหลGาย

ได้Cยินเสียงไก่ขัAmน อยู่ทางนั้Fนบ่ฮู้เจ้าเป็นจั่งใด๋CสบาAmยดีบ่ จักสิได้พ้Emอมื้อใด๋ได้แต่หวัFงให้เจ้ากลับบ้GานไวC ๆ

คอFยนับวันเวลา วันEmที่เจ้ากลับมาใจDmข้อยคอยถ่Gาด้วยความหวัCใจFบ่อยู่กับโต โอEmมันลอยไปกับสาDmยลม.. G

นั่งใจลอCยเฝ้าคอยอยู่บ้Amานคิดฮอดเจ้านั้Fน ผู้ห่างบ้านไกCป่านนี้หนFอ เจ้าเป็นจั่งใด๋EmมันคิดฮอดหลDmาย เจ้านั้นฮู้บ่Gน้ำตาย้อCยยามคิดฮอดเจ้AmมันเงียบเหงFายามเจ้าบ่อCยู่ดนปานใด๋F อยากให้เจ้าฮู้.Em.ว่ายังDm Gคอย..    ให้เจ้ากลับคืนบ้านCเฮา..

Dm | Am |F | G |

ยาCมตะเว็นคล้ยค่ำAm ฟ้ามืดดำFมันเฮ็ดให้ใจสุดเหCงามื้อAmใด๋น้อสิได้มาฮ่วEmมพาข้าวอยากให้เจ้Fานั้นคืนกลับบ้GานไวC ๆ

* | ** |

Dm | Am | F Em | Dm G |

Fmaj7 Em | F C |
Dm Em | F | G | G |

** |

ดนปานใด๋F อยากให้เจ้าฮู้.Em.ว่ายังDm Gคอย..    ให้เจ้ากลับคืนบ้านเฮา..

F Fm | C |C |คอร์ดเพลง ใจลอย ໃຈລອຍ MMR

เนื้อเพลง ใจลอย ເນື້ອເພງ ໃຈລອຍ MMR ตื่นขึ้นมายามเช้า คิดฮอดเจ้าผู้จากบ้านไปไกล ลุกขึ้นมานึ่งข้าวเป่าไฟ ใจลอยไป ย้อนคิดฮอดเจ้าหลาย ได้ยินเสียงไก่ขัน อยู่ทางนั้นบ่ฮู้เจ้าเป็นจั่งใด๋ สบายดีบ่ จักสิได้พ้อมื้อใด๋ ได้แต่หวังให้เจ้ากลับบ้านไวๆ คอยนับวันเวลา วันที่เจ้ากลับมา ใจข้อยคอยถ่าด้วยความหวัง ใจบ่อยู่กับโต โอมันลอยไปกับสายลม นั่งใจลอยเฝ้าคอยอยู่บ้าน คิดฮอดเจ้านั้น ผู้ห่างบ้านไกล ป่านนี้หนอ เจ้าเป็นจั่งใด๋ มันคิดฮอดหลาย เจ้านั้นฮู้บ่ น้ำตาย้อยยามคิดฮอดเจ้า มันเงียบเหงายามเจ้าบ่อยู่ ดนปานใด๋ อยากให้เจ้าฮู้ ว่ายังคอย ให้เจ้ากลับคืนบ้านเฮา ยามตะเว็นคล้ยค่ำ ฟ้ามืดดำมันเฮ็ดให้ใจสุดเหงา มื้อใด๋น้อสิได้มาฮ่วมพาข้าว อยากให้เจ้านั้นคืนกลับบ้านไวๆ ดนปานใด๋ อยากให้เจ้าฮู้ ว่ายังคอย ให้เจ้ากลับคืนบ้านเฮา