ยังเชื่อ

 Model PuPloy สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยังเชื่อ MODEL วงโมเดล feat. PuPloy
เนื้อร้อง/ทำนอง: พีท โมเดลเรียบเรียง: ผไท ทองลิ้มสังกัดค่าย: COLOR ROOMติดต่องานแสดง: 0892902833

ฉันเชื่อว่ารักD#maj7แท้มีจริง ไม่ใช่ว่าฉันDm/Aได้รับจากใครแต่เพรC#mาะว่าฉันCmเป็นคนให้ไปFความจริงใจA#ทุก ๆ อย่างไม่ใช่ว่าฉันD#maj7เป็นคนโชคดีได้เจอรักแท้Dmจากใครสักครั้Gmแต่ทุกครั้Cmงที่ฉันคบใครฉันก็มอD#mบรักจริงให้เขาFไป..หมดทุกA#ครั้ง

D#maj7 | Dm/A |D# | F |

เจ็บA#กี่ครั้ง.. ช้ำDmกี่หน..มอบใจCmให้ไปกับคน..ที่เขาไม่เห็D#mนค่าเราเลFร้องไห้A#กี่ครั้ง.. กับเรื่อDmงเดิม ๆ ..กับกาCmรไปรักคนที่เขาไม่รัD#mก..เราเลF

แต่ไม่Gmเป็นไร สักวันDmคงได้เจอรักแCmท้..ดั่งที่D#ฉันให้ใครเขาFไป      F

 Gm  ฉันยังเชื่Fอ.. ว่ารักD#ที่ฉันให้เขาไป   จะส่งกลัGmบมาถึง.. F   ถึงฉันD#เอง..สักครั้Fง..

D#maj7 | Dm/A |Cm F | A# |
D#maj7 | Dm Gm |Cm F | A# |

* | ** | ** |

ฉันก็มอบD#รักจริงให้เขาFไป..หมดทุกครั้ง

D#maj7 | Dm/A |Cm F | A# |A# |คอร์ดเพลง ยังเชื่อ MODEL วงโมเดล feat. PuPloy

เนื้อเพลง ยังเชื่อ MODEL วงโมเดล feat. PuPloy ฉันเชื่อว่ารักแท้มีจริง ไม่ใช่ว่าฉันได้รับจากใคร แต่เพราะว่าฉันเป็นคนให้ไป ความจริงใจทุกๆอย่าง ไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนโชคดี ได้เจอรักแท้จากใครสักครั้ง แต่ทุกครั้งที่ฉันคบใคร ฉันก็มอบรักจริงให้เขาไป หมดทุกครั้ง เจ็บกี่ครั้ง ช้ำกี่หน มอบใจให้ไปกับคน ที่เขาไม่เห็นค่าเราเลย ร้องไห้กี่ครั้ง กับเรื่องเดิมๆ กับการไปรักคนที่เขาไม่รัก เราเลย แต่ไม่เป็นไร สักวันคงได้เจอ รักแท้ ดั่งที่ฉันให้ใครเขาไป ฉันยังเชื่อ ว่ารักที่ฉันให้เขาไป จะส่งกลับมาถึง ถึงฉันเอง สักครั้ง ฉันก็มอบรักจริงให้เขาไป หมดทุกครั้ง