เอาเหล้ามาเพี่ยน

 เนม สุรพงศ์ เบนซ์ เมืองเลย ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เอาเหล้ามาเพี่ยน เนม สุรพงศ์ X เบนซ์ เมืองเลย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ไพบูลย์ แสงเดือนเรียบเรียง: DJ Jaidahโปรดิวเซอร์: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอ, ภูไท เรคคอร์ด

C D | Em |
C D | Em |

G | D Em |C | D |

หมู่Gเอ๋ยหมู่ โตสิฮู้Dบ่ว่าเฮาอกEmหักผิดหวัCงจากความฮัก เสียหลัDกจนว่าเฮาอยากตาย

เอ้Gา!อีหลีบ้อเพี่ยน ผู้สาวนักเรียDนหรือสาวทางใEmด๋มาส่าCงใจดำเฮ็ดได้ บักเสื้อร้ายไDด้นั่งกอดเข่าC D..

ปล่อCยเขาไปดีสา วาสนาBmเฮาบ่สมเขEmฮ้วCย!มันแม่นบ่อาว ซั่น..เฮDาสิซอยหยังได้..D

เอาเหล้ามาเพี่Cยน โบกใหญ่ Dๆ เด้อEmเสี่ยวขอแบบเพียว Cๆ โซดาน้ำแข็Dง บ่ต้องGใส่จัดให้เลยเพี่Emยน มื่อนี่เมาได้ตามสบAmายเบิดแล้วเซ็นต์ใหAmม่ ร้านยายไขD 24 ชั่วEmโมง

** |

C B | C B |Em | Em |
C B | C B |

G | D Em |C | D |
G | D Em |C | D | C D |

เพี่ยนเอ๋Gย ตอนนี้D เป็นสีวินEm ๆริCน ฟ้าวริน อย่ากวนตรีนเด้อสBหาย..  B

** | ** | ** |

เบิดแล้วเซ็นต์ใหAmม่ เนาะบักสหาDย..เอาเหล้ามาเพี่ยน

C B | C B |Em | Em |Em |คอร์ดเพลง เอาเหล้ามาเพี่ยน เนม สุรพงศ์ X เบนซ์ เมืองเลย

เนื้อเพลง เอาเหล้ามาเพี่ยน เนม สุรพงศ์ X เบนซ์ เมืองเลย หมู่เอ๋ยหมู่ โตสิฮู้บ่ว่าเฮาอกหัก ผิดหวังจากความฮัก เสียหลักจนว่าเฮาอยากตาย เอ้า!อีหลีบ้อเพี่ยน ผู้สาวนักเรียนหรือสาวทางใด๋ มาส่างใจดำเฮ็ดได้ บักเสื้อร้ายได้นั่งกอดเข่า ปล่อยเขาไปดีสา วาสนาเฮาบ่สมเขา ฮ้วย!มันแม่นบ่อาว ซั่น เฮาสิซอยหยังได้ เอาเหล้ามาเพี่ยน โบกใหญ่ๆเด้อเสี่ยว ขอแบบเพียวๆโซดาน้ำแข็ง บ่ต้องใส่ จัดให้เลยเพี่ยน มื่อนี่เมาได้ตามสบาย เบิดแล้วเซ็นต์ใหม่ ร้านยายไข 24 ชั่วโมง เพี่ยนเอ๋ย ตอนนี้ เป็นสีวินๆริน ฟ้าวริน อย่ากวนตรีนเด้อสหาย เบิดแล้วเซ็นต์ใหม่ เนาะบักสหาย เอาเหล้ามาเพี่ยน