ไม่ชิน

 NANA PAAM สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่ชิน NANA x PAAM
เนื้อร้อง: NANA, PAAMทำนอง: KANB, NANA, PAAMเรียบเรียง: กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติ, KANB

บอกตามตรD#งว่ายังไม่ค่อยชิน ใจCmมันยังไม่ค่อยชินเพิ่งรู้G#ว่าการไม่มีเธอมันเหA#งาเท่าไหร่แอบไปคิCmดถึงเธอ ที่จริงก็คิดGmเสมอคงจะดีG#ถ้าเธอนั้นยังอยู่ แFmต่ก็รู้เป็นไปA#ไม่ได้D#..

 D#  ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็อาGจจะดีกว่า Cm  กับการที่อยู่คนเดียวฉันว่A#ามันก็ดีนะ G#  อยากจะทำอะไรก็ทำได้ตามGmใจ ไม่ต้องFmมารอ   ไม่ต้องให้ใครมาตัดสินใจA#ว่ามันจะดีหรือเปล่า

 D#  ในวันนี้ไม่นั่งร้องไห้คนเดียGวอีกแล้ว   บอCmกตัวเองไม่ต้องร้องไห้..เหมือนในA#วันนั้นอีกแล้ว   วันเวลาG#ที่มันเลวร้ายก็ปล่อยให้มันผ่าGmนไป   ไม่เห็นFmเป็นไร อยู่คนเดียวไม่รู้A#จะเศร้าทำไม

อยากจะกิD#นอะไรก็กินได้ตามอำเภGอใจอยากจะไปCmที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้A# ไม่ต้องโทรนัดใครอยากจะแต่งG#ตัวยังไง ไม่ต้องไปคิดGmให้วุ่นวายไม่ต้องไปกังFmวลอะไร ไม่ต้องA#นั่งคิดให้มากมาย

แต่ก็อยาD#กรู้..ว่าเธอจะคิGดถึงฉันCmไหมแล้วเA#ธอจะเป็นยังไงG#พยายามทำตัวGmเข้มแข็ง พยายามจะลืมเธFmแต่วันนี้ยังทำไม่ได้A# ก็เพราะว่า

** |

 D#  บรรยากาศเก่า ๆ ร้านเดิมที่Gประจำของเรา Cm  แต่ในวันนี้ที่ตรงนั้นมันมีA#แค่เพียงเงา G#  เดินผ่านทุกครั้งเห็นแล้วมัGmนก็เหงา   เคFmยมีเธอเคยมีฉัน แต่วันนี้A#มันไม่มีเรา

 D#  ทุกวันนี้ ฉันมีรูปเธอในโทGรศัพท์   แCmต่ไม่กล้าเลื่อนขึ้นไปดู   เพราะเราA#กลายเป็นคนไม่รู้จัก   ถามว่ายังG#คิดถึงเธอไหม ฉันยังคงคิดถึงเธอGmเสมอ   ก็อยาFmกจะรู้ ถ้าเป็นเธอ เธอนั้นA#จะคิดถึงฉันบ้างไหม

   บอกตามตรงD#ว่ายังไม่ชิน ใจมันยังGไม่ชิน Cm  อยากจะบอกว่ารัก แต่ว่าเธอนั้นA#คงไม่ได้ยิน G#  นึกถึงเพลงที่เคยร้องGmด้วยกันทุกวัน   ฉันกับเธอFmในตอนนั้นเราบอกรักกันA#ทุกวัน

* | ** |

 G#  จะวันพรุ่งนี้หรือวันไหG#mน ฉันเองไม่แน่ใGm   ปล่อยให้เวลCามันรักษาไปอย่างนั้น G#  นึกถึงเพลงที่เราร้องด้วยกันประจำ   ฉันกับG#mเธอในตอนนั้นเราบอกรักกันทุกวัน   ทุกสิ่งทุกอย่าA#งที่เคยทำฉันนั้นยังผูกพันธ์   ยังเก็บทุกอย่าA#งเอาไว้ แต่มันก็เป็นแค่ความทรงจำ

** |

บอกตามตรD#งว่ายังไม่ค่อยชิน ใจCmมันยังไม่ค่อยชินเพิ่งรู้G#ว่าการไม่มีเธอมันเหมือA#นไม่มีใครแอบไปG#คิดถึงเธอ ที่จริงก็คิGmดเสมอคงจะดีG#ถ้าเธอนั้นยังอยู่แต่Fmก็รู้ไม่มีA#วันเหมือนเดิD#ม..คอร์ดเพลง ไม่ชิน NANA x PAAM

เนื้อเพลง ไม่ชิน NANA x PAAM บอกตามตรงว่ายังไม่ค่อยชิน ใจมันยังไม่ค่อยชิน เพิ่งรู้ว่าการไม่มีเธอมันเหงาเท่าไหร่ แอบไปคิดถึงเธอ ที่จริงก็คิดเสมอ คงจะดีถ้าเธอนั้นยังอยู่ แต่ก็รู้เป็นไปไม่ได้ ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็อาจจะดีกว่า กับการที่อยู่คนเดียวฉันว่ามันก็ดีนะ อยากจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจ ไม่ต้องมารอ ไม่ต้องให้ใครมาตัดสินใจว่ามันจะดีหรือเปล่า ในวันนี้ไม่นั่งร้องไห้คนเดียวอีกแล้ว บอกตัวเองไม่ต้องร้องไห้ เหมือนในวันนั้นอีกแล้ว วันเวลาที่มันเลวร้ายก็ปล่อยให้มันผ่านไป ไม่เห็นเป็นไร อยู่คนเดียวไม่รู้จะเศร้าทำไม อยากจะกินอะไรก็กินได้ตามอำเภอใจ อยากจะไปที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้ ไม่ต้องโทรนัดใคร อยากจะแต่งตัวยังไง ไม่ต้องไปคิดให้วุ่นวาย ไม่ต้องไปกังวลอะไร ไม่ต้องนั่งคิดให้มากมาย แต่ก็อยากรู้ ว่าเธอจะคิดถึงฉันไหม แล้วเธอจะเป็นยังไง พยายามทำตัวเข้มแข็ง พยายามจะลืมเธอ แต่วันนี้ยังทำไม่ได้ ก็เพราะว่า บรรยากาศเก่าๆร้านเดิมที่ประจำของเรา แต่ในวันนี้ที่ตรงนั้นมันมีแค่เพียงเงา เดินผ่านทุกครั้งเห็นแล้วมันก็เหงา เคยมีเธอเคยมีฉัน แต่วันนี้มันไม่มีเรา ทุกวันนี้ ฉันมีรูปเธอในโทรศัพท์ แต่ไม่กล้าเลื่อนขึ้นไปดู เพราะเรากลายเป็นคนไม่รู้จัก ถามว่ายังคิดถึงเธอไหม ฉันยังคงคิดถึงเธอเสมอ ก็อยากจะรู้ ถ้าเป็นเธอ เธอนั้นจะคิดถึงฉันบ้างไหม บอกตามตรงว่ายังไม่ชิน ใจมันยังไม่ชิน อยากจะบอกว่ารัก แต่ว่าเธอนั้นคงไม่ได้ยิน นึกถึงเพลงที่เคยร้องด้วยกันทุกวัน ฉันกับเธอในตอนนั้นเราบอกรักกันทุกวัน จะวันพรุ่งนี้หรือวันไหน ฉันเองไม่แน่ใจ ปล่อยให้เวลามันรักษาไปอย่างนั้น นึกถึงเพลงที่เราร้องด้วยกันประจำ ฉันกับเธอในตอนนั้นเราบอกรักกันทุกวัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำฉันนั้นยังผูกพันธ์ ยังเก็บทุกอย่างเอาไว้ แต่มันก็เป็นแค่ความทรงจำ บอกตามตรงว่ายังไม่ค่อยชิน ใจมันยังไม่ค่อยชิน เพิ่งรู้ว่าการไม่มีเธอมันเหมือนไม่มีใคร แอบไปคิดถึงเธอ ที่จริงก็คิดเสมอ คงจะดีถ้าเธอนั้นยังอยู่ แต่ก็รู้ไม่มีวันเหมือนเดิม