รักเธอคนเดียว (ONE LOVE)

 ณัฐ ศักดาทร สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักเธอคนเดียว NAT SAKDATORN ณัฐ ศักดาทร
เนื้อร้อง: นราธิป ปานแร่ทำนอง: ณัฐ ศักดาทรเรียบเรียง: คชภัค ผลธนโชติสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G# A# | D# |G# A# | D# |
G# A# | D# |G# A# | D# |

 D#  ถ้าฉันนี้เป็นคนธรรมดาทั่วไปCm   ไม่ใช่ภาพสวยงามอย่างที่เธอวาดไว้G#   ขอถามสักคำหนึ่ง   จะมีสิทธิ์ไหG#ม จะบอกคำนี้ไปA#..กับเธอ

 D#  เพราะฉันไม่ใช่คนมีเวทมนตร์วิเศษCm   เนรมิตดวงดาวให้เธอก็คงไม่ไหว G#   ที่ฉันพอทำได้ คือเอ่ยคำนี้G# ที่เก็บไว้ข้างในA#

นี่คือสัญญG#าที่มาจากหัวA#ใจก็ไม่รู้Gmจะเอ่ยคำไหCmน..ได้ดีกว่าสี่G#พยางค์..ที่ฉัG#นจะขอพูดไป A#

รักเธอคนG#เดียว แค่A#เท่านี้ที่ใจของฉัGmนมีคือCmรักแท้ให้เธอทุกนาG#ทีให้เธอA#ช่วยรับมันไปD#ได้ไหม

รักเธอคนG#เดียวแม้A#จะดูเป็นคำสั้น ๆ Gmคำหนึ่งเท่านั้Cmแต่ว่ามันG#จะยาวนานแสนนาGmน ตราบที่มีลมหายG#ใจขอA#ให้เชื่อใจฉั(D#)

G# A# | D# |

 D#  ก็รู้ว่าเท่าที่มี ไม่ได้มีเหมือนใครCm   รู้ว่าเท่าที่เป็น ไม่ได้เป็นเหมือนฝัG#   ที่ฉันพอทำได้ คือเอ่ยคำนี้G# ที่เก็บไว้ข้างในA#

* | ** | *** |

D# | Cm |G# | G# A# |

*** |คอร์ดเพลง รักเธอคนเดียว NAT SAKDATORN ณัฐ ศักดาทร

เนื้อเพลง รักเธอคนเดียว NAT SAKDATORN ณัฐ ศักดาทร ถ้าฉันนี้เป็นคนธรรมดาทั่วไป ไม่ใช่ภาพสวยงามอย่างที่เธอวาดไว้ ขอถามสักคำหนึ่ง จะมีสิทธิ์ไหม จะบอกคำนี้ไป กับเธอ เพราะฉันไม่ใช่คนมีเวทมนตร์วิเศษ เนรมิตดวงดาวให้เธอก็คงไม่ไหว ที่ฉันพอทำได้ คือเอ่ยคำนี้ ที่เก็บไว้ข้างใน นี่คือสัญญาที่มาจากหัวใจ ก็ไม่รู้จะเอ่ยคำไหน ได้ดีกว่าสี่พยางค์ ที่ฉันจะขอพูดไป รักเธอคนเดียว แค่เท่านี้ที่ใจของฉันมี คือรักแท้ให้เธอทุกนาที ให้เธอช่วยรับมันไปได้ไหม รักเธอคนเดียว แม้จะดูเป็นคำสั้นๆคำหนึ่งเท่านั้น แต่ว่ามันจะยาวนานแสนนาน ตราบที่มีลมหายใจ ขอให้เชื่อใจฉัน ก็รู้ว่าเท่าที่มี ไม่ได้มีเหมือนใคร รู้ว่าเท่าที่เป็น ไม่ได้เป็นเหมือนฝัน ที่ฉันพอทำได้ คือเอ่ยคำนี้ ที่เก็บไว้ข้างใน