คนบ้านเดียวกัน

  ไผ่ พงศธร   ลูกทุ่ง   อีสาน   คนไกลบ้าน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนบ้านเดียวกัน ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญเรียบเรียง: ศิลาแลง อาจสาลีสังกัดค่าย: แกรมมี่ โกลด์

F#m |

F#m A | E | Eอ๊ย..น้อ...คนบ้านเฮAา..

F#m | F#m |F#m | F#m |
A | Bm |C#m | F#m | E |

F#mนบ้านเดียวกัน แค่มองตากัF#mนก็เข้าใจอEยู่รู้F#mว่าเหนื่อยแค่ไหน ว่าหนักแค่ไหF#mน บนหนทางสู้EยังF#mมีคำปลอบโยน ยัEงมีคำปลอบใจมีF#mคำว่าซำบายดีบ่Aให้กันเสมEอ เด้อคนบ้านF#mเฮา..

อ้C#mายทิดเคน เข้ามาเป็น..คF#mนขับแท็กซี่จาC#mกร้อยเอ็ด เฮ็ดนาได้  เอF#mาไปใช้แต่หนี้ตัBmดสินใจ..หิ้วกระเป๋าAเดินทางBmาสู้กลางเมืองใหญ่Aเมืองนี้ได้Bmเจอกันอยู่ร้านลาบEหลายทีเป็F#mนจั่งใด๋พี่โชคหมานบ่น้E

* | ** |

F#m A | Eอ๊ย..น้อ...      คนบ้านเฮAา.. F#m  ให้โชค ให้หมาน ให้มั่งให้มี   ให้F#mอยู่ดีมีแฮง อยู่แดงมีฮี เด้อครับพี่น้อง

น้อC#mงตั๊กแตน เข้ามาเป็น..สาF#mวโรงงานเย็บผ้าแรC#mงที่ใช้กับเงินที่ได้.. ยังF#mบ่เคยคุ้มค่านักเรียBmน ม.ปลาย จากภาคAอีสานกลายเป็Bmนแรงงาน ถูกกดAราคาน้องมBmาซื้อลาบ เฮาได้Eเว้าจาจั่งใด๋F#mอดสาเอาก่อนเด้อนาE

F#m | F#m |F#m | F#m |
Bm | A |Bm | A |F#m |

* | ** |

 F#m   คนบ้านเฮา   E  คนบ้านเดียวF#mกัน F#m   คนบ้านเฮา   E  คนบ้านเดียวF#mกัน

A | E |F#m |คอร์ดเพลง คนบ้านเดียวกัน ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง คนบ้านเดียวกัน ไผ่ พงศธร โอ๊ย น้อ คนบ้านเฮา คนบ้านเดียวกัน แค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหน ว่าหนักแค่ไหน บนหนทางสู้ ยังมีคำปลอบโยน ยังมีคำปลอบใจ มีคำว่าซำบายดีบ่ให้กันเสมอ เด้อคนบ้านเฮา อ้ายทิดเคน เข้ามาเป็น คนขับแท็กซี่ จากร้อยเอ็ด เฮ็ดนาได้ เอาไปใช้แต่หนี้ ตัดสินใจ หิ้วกระเป๋าเดินทาง มาสู้กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ ได้เจอกันอยู่ร้านลาบหลายที เป็นจั่งใด๋พี่โชคหมานบ่น้อ โอ๊ย น้อ คนบ้านเฮา ให้โชค ให้หมาน ให้มั่งให้มี ให้อยู่ดีมีแฮง อยู่แดงมีฮี เด้อครับพี่น้อง น้องตั๊กแตน เข้ามาเป็น สาวโรงงานเย็บผ้า แรงที่ใช้กับเงินที่ได้ ยังบ่เคยคุ้มค่า นักเรียน ม ปลาย จากภาคอีสาน กลายเป็นแรงงาน ถูกกดราคา น้องมาซื้อลาบ เฮาได้เว้าจา จั่งใด๋อดสาเอาก่อนเด้อนาง คนบ้านเฮา คนบ้านเดียวกัน คนบ้านเฮา คนบ้านเดียวกัน