สู้โสตาย (To Give My Life)

 ปาน ธนพร เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สู้โสตาย (To Give My Life) ปาน ธนพร แวกประยูร
เนื้อร้อง: ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนารามทำนอง: จิรายุส สุขเกษม, วงศิษย์มาวิตต์เรียบเรียง: เจษฎา สุขทรามรสังกัดค่าย: Believe Music

เสียงเสือกระหึ่มดังใกล้มาไล่ตามไหล่เขาดูราวเหมือนมันคอยก้าวเฝ้ามองเราเป็นเหยื่อครั้งนี้เป็นพระธุดงค์ อยู่ในป่าพงเภทภัยมากมีตั้งจิตไว้ให้คงที่ หากตายครั้งนี้ ไม่มีเสียธรรม

นักสู้แห่งธรรม เมื่อเข้าประจำอยู่กลางเวทีสังเวียนแห่งการเกิดนี้ ตัดสินกันที่ความตายกรายกล้ำอย่ามัวกลัวตาย ให้กลัวการเกิดกำเนิดวนซ้ำเมื่อใจตั้งไว้ที่ธรรม ความเพียรจะนำสู่ทางแห่งชัย

กี่หมื่นพันภพให้แหลกลงที่ตรงชาตินี้ล้านทุกข์ถาโถมทวี จิตดวงนี้ไม่มีหวั่นไหวมั่นคงในธรรม มั่นคงในทางนี้จนวันตายดับภพ ดับการเวียนว่าย ถมถางใจทางไปนิพพาน

เป็นพระธุดงค์ อยู่ในไพรพงไม่มีสบายฝึกฝนทั้งใจและกาย เพื่อมุ่งทำลายกิเลสตัณหาธุดงควัตรช่วยขจัดผองอวิชชาตามรอยพระศาสดา ยอมแลกชีวาเพื่อเข้าหาธรรม

นักสู้แห่งธรรม ต้องใช้ปัญญาเข้าสัประยุทธ์ศีลธรรมต้องบริสุทธิ์ เพียรเพื่อวิมุติหลุดพ้นเท่านั้นธาตุขันธ์จะแตก จนถึงตายตก ไม่สนชีวันรู้เพียงสิ่งที่สำคัญ ไม่กลับลุ่มหลงเกิดตายต่อไป

อีกจั๊กกี่ภพ ต้องแหลกลงที่ตรงชาตินี้สิตายกลายเป็นธุลี บอกใจนี้บ่มีหวั่นไหวมั่นคงในธรรม มั่นคงในทางฮอดจนมื้อตายเหมิดทุกข์ บ่มีเวียนว่าย สู้โสตาย มั่นไปนิพพาน

* |

มั่นคงในธรรม มั่นคงในทางฮอดจนมื้อตายเหมิดภพ บ่มีเวียนว่าย สู้โสตาย มั่นไปนิพพานคอร์ดเพลง สู้โสตาย (To Give My Life) ปาน ธนพร แวกประยูร

เนื้อเพลง สู้โสตาย (To Give My Life) ปาน ธนพร แวกประยูร เสียงเสือกระหึ่มดังใกล้มาไล่ตามไหล่เขา ดูราวเหมือนมันคอยก้าวเฝ้ามองเราเป็นเหยื่อครั้งนี้ เป็นพระธุดงค์ อยู่ในป่าพงเภทภัยมากมี ตั้งจิตไว้ให้คงที่ หากตายครั้งนี้ ไม่มีเสียธรรม นักสู้แห่งธรรม เมื่อเข้าประจำอยู่กลางเวที สังเวียนแห่งการเกิดนี้ ตัดสินกันที่ความตายกรายกล้ำ อย่ามัวกลัวตาย ให้กลัวการเกิดกำเนิดวนซ้ำ เมื่อใจตั้งไว้ที่ธรรม ความเพียรจะนำสู่ทางแห่งชัย กี่หมื่นพันภพให้แหลกลงที่ตรงชาตินี้ ล้านทุกข์ถาโถมทวี จิตดวงนี้ไม่มีหวั่นไหว มั่นคงในธรรม มั่นคงในทางนี้จนวันตาย ดับภพ ดับการเวียนว่าย ถมถางใจทางไปนิพพาน เป็นพระธุดงค์ อยู่ในไพรพงไม่มีสบาย ฝึกฝนทั้งใจและกาย เพื่อมุ่งทำลายกิเลสตัณหา ธุดงควัตรช่วยขจัดผองอวิชชา ตามรอยพระศาสดา ยอมแลกชีวาเพื่อเข้าหาธรรม นักสู้แห่งธรรม ต้องใช้ปัญญาเข้าสัประยุทธ์ ศีลธรรมต้องบริสุทธิ์ เพียรเพื่อวิมุติหลุดพ้นเท่านั้น ธาตุขันธ์จะแตก จนถึงตายตก ไม่สนชีวัน รู้เพียงสิ่งที่สำคัญ ไม่กลับลุ่มหลงเกิดตายต่อไป อีกจั๊กกี่ภพ ต้องแหลกลงที่ตรงชาตินี้ สิตายกลายเป็นธุลี บอกใจนี้บ่มีหวั่นไหว มั่นคงในธรรม มั่นคงในทางฮอดจนมื้อตาย เหมิดทุกข์ บ่มีเวียนว่าย สู้โสตาย มั่นไปนิพพาน มั่นคงในธรรม มั่นคงในทางฮอดจนมื้อตาย เหมิดภพ บ่มีเวียนว่าย สู้โสตาย มั่นไปนิพพาน