รักจริงจัง

 PAUSE สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักจริงจัง PAUSE พอส
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง: พลกฤษณ์ อินทรสมบัติดนตรี: นรเทพ มาแสงสังกัดค่าย: ME RECORDS

การที่D#maj7ผู้ชายคนหนึ่งคุกเข่าลงกับพื้นต่อหน้Cm7าใคร ๆ ที่ยืนอยู่เป็นร้อยพันโดยที่เขาไม่สนFm7สายตาเหล่านั้Am7น..แม้สักครู่เD#maj7ดียว..

การที่D#maj7ผู้ชายคนหนึ่งเอ่ยวาจาออกมาที่แปลCm7ว่าวันเวลาจากนี้ไปจนชั่วนิFm7จนิรันดร์เขAm7าจะใช้มันเพื่อเธD#maj7อ..

มันคือความหวFm7าน..ที่ล้นเอ่อที่กลั้นออกมาให้เธGm7อ..จากข้างในมันคือความซื่G#maj7อสัตย์..ที่มีค่ากว่าสมบัติA#ใด..ในโลกนี้

เพียงแค่เธอรับD#maj7..มันไป..ทั้งหมดของหัวใจCm7ให้ฉันคนนี้คงดีถ้าเธอจะตอFm7บ..สักทีA#ตอบมาด้วยคำ ๆD#maj7 เดียว I do Yes, I doเพียงแค่เธอรับD#maj7..มันไปC#7..ไปใส่ในดวงใGmจ..ของเธC7คงทำให้เราได้เจFmอ.. กัGmบ.. รักG#จริงจังA#สักทีD#..

การที่D#maj7ผู้ชายคนหนึ่งไม่ออกไปเที่ยวไหนไม่ว่าCm7จะเป็นใคร ๆ โทรมาชักชวนนั่นเพราะเขาเห็นFm7ว่ามันไม่คG#mวร..ที่จะห่างเธอสักนาD#maj7ที..

* | ** |

D#maj7 | D#maj7 |Cm7 | Cm7 |
Fm7 | Fm7 |G#m | A# |

* |

เพียงแค่เธอรับD#maj7..มันไป..ทั้งหมดของหัวใจCm7ให้ฉันคนนี้คงดีถ้าเธอจะตอFm7บ..สักทีA#ตอบมาด้วยคำ ๆD#maj7 เดียว I do Yes, I doเพียงแค่เธอรับD#maj7..มันไปC#7..ไปใส่ในดวงใGmจ..ของเธC7

คงทำให้เราได้เจFmอ.. กับความรัG#กจริงจัA#งกันสักทีD#.. Fdim  จะทำให้เธอได้เจFmอ..   กับความรักA#จริงจัง..สักทีD#maj7..คอร์ดเพลง รักจริงจัง PAUSE พอส

เนื้อเพลง รักจริงจัง PAUSE พอส การที่ผู้ชายคนหนึ่งคุกเข่าลงกับพื้น ต่อหน้าใครๆที่ยืนอยู่เป็นร้อยพัน โดยที่เขาไม่สนสายตาเหล่านั้น แม้สักครู่เดียว การที่ผู้ชายคนหนึ่งเอ่ยวาจาออกมา ที่แปลว่าวันเวลาจากนี้ไปจนชั่วนิจนิรันดร์ เขาจะใช้มันเพื่อเธอ มันคือความหวาน ที่ล้นเอ่อ ที่กลั้นออกมาให้เธอ จากข้างใน มันคือความซื่อสัตย์ ที่มีค่ากว่าสมบัติใด ในโลกนี้ เพียงแค่เธอรับ มันไป ทั้งหมดของหัวใจให้ฉันคนนี้ คงดีถ้าเธอจะตอบ สักที ตอบมาด้วยคำๆเดียว I do Yes, I do เพียงแค่เธอรับ มันไป ไปใส่ในดวงใจ ของเธอ คงทำให้เราได้เจอ กับ รักจริงจังสักที การที่ผู้ชายคนหนึ่งไม่ออกไปเที่ยวไหน ไม่ว่าจะเป็นใครๆโทรมาชักชวน นั่นเพราะเขาเห็นว่ามันไม่ควร ที่จะห่างเธอสักนาที เพียงแค่เธอรับ มันไป ทั้งหมดของหัวใจให้ฉันคนนี้ คงดีถ้าเธอจะตอบ สักที ตอบมาด้วยคำๆเดียว I do Yes, I do เพียงแค่เธอรับ มันไป ไปใส่ในดวงใจ ของเธอ คงทำให้เราได้เจอ กับความรักจริงจังกันสักที จะทำให้เธอได้เจอ กับความรักจริงจัง สักที