ปล่อยน้ำใส่นาน้อง

 เพชร สหรัตน์ แพรวพราว แสงทอง ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปล่อยน้ำใส่นาน้อง เพชร สหรัตน์ Feat.แพรวพราว แสงทอง
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์เรียบเรียง/ดนตรี: เธค คอนสารสังกัดค่าย: TOPLINE Music

Bm | Gmaj7 |A | Bm | Bm |

นาBmท่งน้อยน้องแห้ง อยากให้อ้าGmaj7ยเข้ามาส่อยน้องอยากให้ลอAง..ปล่อยน้ำใส่นาน้องBmแหน่

Bm | Bm |Bm | Bm | Bm |

Bm | Bm |A | Bm A |
Bm | Bm |A | Bm A | Bm |

ปีนี้Bmฝนบ่ดี นากะแล้ง นากะแล้งแห้งแฮEmง คักแท้หนอ คักแท้หนอ คักแท้น้องให้ส่อยบ่G.. น้องจ๋Aา นาน้องต้องการน้ำBm

นาBmท่งน้อยที่อีแม่Emให้มา  ปั้นAคันนาจนว่าใหญ่Bm ๆ ๆยัBmงบ่เคยได้หว่านไEmถ  รอแต่อ้าAย เอ้า มาดันD ๆ ๆนั่งBmหลกหญ้าไปวัน Emทั้งแสบ ทั้งคัAน บักหอยมันตำตBmรีนฮอBmดฤดูสิทำกิEmน  เอากล้าปักลAงดินบ่Bm | Bmได้

สิให้Gอ้ายเฮ็Aดจั่งใด๋Bmหรืออ้ายต้องไปGปล่อยน้ำAใส่นาน้อDสิเอาGน้ำเข้าหลายAส่ำใด๋ Bmบอกมาไว ๆG อ้ายพร้อAมจะปล่อยน้ำDอ้ายสิไปBmปล่อยใส่นาคนงาEmนาน้องแห้ง ๆBm พอสิได้มีน้ำEmสิได้คราดดำAทำนาตามฤดู

Bm | Bm |A | Bm |

อ้าGย อ้าAย..จ๋Bmา..ขยับเข้ามGาปล่อยน้ำใส่นAาให้แหDน่น้อGง น้อAง..จ๋Bmป๊าด คันแทนGาน้องคือใหAญ่คักแท้Dนาท่งน้อย Bmๆ ยังขาดคนดูแEmอ้ายสิอาสBmาเป็นคนคอยเทคแคEmร์ปล่อยน้ำใส่แหน่A  ปล่อยน้ำใส่นาให้แหBmน่ปล่อยน้ำใส่แท้A  ปล่อยน้ำใส่นาให้แBmน่..ปล่อยน้ำใส่แหAน่  ปล่อยน้ำใส่นาให้แBmน่ )

* |

Bm | Bm |Bm | Bm | Bm |

Bm | Bm |A | Bm A |
Bm | Bm |A | Bm |

* | * |

Bm | Bm |A | Bm A |
Bm | Bm |A | Bm A | Bm |คอร์ดเพลง ปล่อยน้ำใส่นาน้อง เพชร สหรัตน์ Feat.แพรวพราว แสงทอง

เนื้อเพลง ปล่อยน้ำใส่นาน้อง เพชร สหรัตน์ Feat.แพรวพราว แสงทอง นาท่งน้อยน้องแห้ง อยากให้อ้ายเข้ามาส่อยน้อง อยากให้ลอง ปล่อยน้ำใส่นาน้องแหน่ ปีนี้ฝนบ่ดี นากะแล้ง นากะแล้ง แห้งแฮง คักแท้หนอ คักแท้หนอ คักแท้น้อง ให้ส่อยบ่ น้องจ๋า นาน้องต้องการน้ำ นาท่งน้อยที่อีแม่ให้มา ปั้นคันนาจนว่าใหญ่ๆๆ ยังบ่เคยได้หว่านไถ รอแต่อ้าย เอ้า มาดันๆๆ นั่งหลกหญ้าไปวัน ๆ ทั้งแสบ ทั้งคัน บักหอยมันตำตรีน ฮอดฤดูสิทำกิน เอากล้าปักลงดินบ่ได้ สิให้อ้ายเฮ็ดจั่งใด๋ หรืออ้ายต้องไปปล่อยน้ำใส่นาน้อง สิเอาน้ำเข้าหลายส่ำใด๋ บอกมาไวๆอ้ายพร้อมจะปล่อยน้ำ อ้ายสิไปปล่อยใส่นาคนงาม นาน้องแห้งๆพอสิได้มีน้ำ สิได้คราดดำทำนาตามฤดู อ้าย อ้าย จ๋า ขยับเข้ามาปล่อยน้ำใส่นาให้แหน่ น้อง น้อง จ๋า ป๊าด คันแทนาน้องคือใหญ่คักแท้ นาท่งน้อยๆยังขาดคนดูแล อ้ายสิอาสาเป็นคนคอยเทคแคร์ ปล่อยน้ำใส่แหน่ ปล่อยน้ำใส่นาให้แหน่ ปล่อยน้ำใส่แท้ ปล่อยน้ำใส่นาให้แน่ ( ปล่อยน้ำใส่แหน่ ปล่อยน้ำใส่นาให้แน่ )