นางฟ้าของฉัน

 วงฟีนิกซ์ สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง นางฟ้าของฉัน วงฟีนิกซ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: หนึ่ง ฟีนิกซ์เรียบเรียง: Pockky AV room, พ็อก บิ๊กอายส์สังกัดค่าย: Softmoon Musicติดต่องานแสดง: 0623849355

F | Em Am |Dm | G | G |

ขอบคุณนCะที่เดินเข้ามEmาในชีวิตAmฉันขอบคุณนDmะที่ทนอยู่กัGน ไม่จากไปEmไหน   Amแม้ว่าเส้นทาDmงของเรGา..ไม่ได้โรยEmด้วยกลีบดอกไAmม้..แต่เธอก็ยัDmงยิ้มได้..เสมGอ..

รอยยิ้มหวาน ๆC ของเธอมันทำEmให้ฉันชื่นAmใจเปรียบดังฝDmนที่รดต้นไม้Gใกล้ตายอย่าEmงฉัน   Amช่วยต่อลมDmหายใจของคGนที่มันหมดEm Amหวัง..ต่อเติมแรDmงให้คนอย่างฉัGนสู้ไปก็เพราะCเธอ

ขอบคุณฟ้Dmาที่ส่งเธอมGจากฟากฟ้Emาที่ไกลแสนไกAmเป็นดั่งดาDmวส่องแสงสดใสG..ให้คนอย่างCฉันมีพลัDmงให้ลุกขึ้นยืGน กี่ปัญหEmามากมายไม่Amหวั่นแค่มีเธDmออยู่กับฉัFน ก็ไม่คิดGกลัว

ขอบคุณนFะที่เธอรักกันนางฟ้าของฉัEmน ฉันรักหมดใAmต่อให้ฟ้DmาดินสลาGย ก็ยังเป็นCเธอขอสัญญDmาว่านับจากนี้G..จะจงรัEmกภักดีกับเธAmขอบใจDmเธอ.. G  ที่มารักไอ้คนอย่าง(C)ฉัน

F G | Em Am |Dm G | C |
Dm G | Em Am |Dm | G E |

เธอเป็นดาDmว ฉันเป็นดิน เรามันช่างแตGกต่างกันเธอเป็นหEmงส์ ฉันเป็นกา มันช่างต่างคนAmละชั้นแต่ดอกฟ้Dmายังโน้มลงมา โดยที่ไม่รังGเกียจกันขอบคุณเธอEmจริง ๆ วันนี้ ที่เธอให้โอAmกาสฉัน

รักของฉัDmนเปรียบดังขุนเขาทะเลที่มันGกว้างใหญ่แม้เวลEmา จะเนิ่น จะนาน จะผ่านไปสักAmเท่าไหร่ยังคงรัDmกและซื่อสัตย์ จากวันนี้Gจนวันตายฟ้าดิEmนจงเป็นพยาน จะขอรักเธอAmจนชีพมลาย..

Dm G | Em Am |Dm G | C |

แม่ดอกฟ้Dmาสวยงามกว่าใคGหัวใจถวาEmยให้เธอหมดสิ้Amน แม่ยุDmพิน..  G

** |

F | Em Am |Dm G | C |C |คอร์ดเพลง นางฟ้าของฉัน วงฟีนิกซ์

เนื้อเพลง นางฟ้าของฉัน วงฟีนิกซ์ ขอบคุณนะที่เดินเข้ามาในชีวิตฉัน ขอบคุณนะที่ทนอยู่กัน ไม่จากไปไหน แม้ว่าเส้นทางของเรา ไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกไม้ แต่เธอก็ยังยิ้มได้ เสมอ รอยยิ้มหวานๆของเธอมันทำให้ฉันชื่นใจ เปรียบดังฝนที่รดต้นไม้ใกล้ตายอย่างฉัน ช่วยต่อลมหายใจของคนที่มันหมดหวัง ต่อเติมแรงให้คนอย่างฉันสู้ไปก็เพราะเธอ ขอบคุณฟ้าที่ส่งเธอมา จากฟากฟ้าที่ไกลแสนไกล เป็นดั่งดาวส่องแสงสดใส ให้คนอย่างฉัน มีพลังให้ลุกขึ้นยืน กี่ปัญหามากมายไม่หวั่น แค่มีเธออยู่กับฉัน ก็ไม่คิดกลัว ขอบคุณนะที่เธอรักกัน นางฟ้าของฉัน ฉันรักหมดใจ ต่อให้ฟ้าดินสลาย ก็ยังเป็นเธอ ขอสัญญาว่านับจากนี้ จะจงรักภักดีกับเธอ ขอบใจเธอ ที่มารักไอ้คนอย่างฉัน เธอเป็นดาว ฉันเป็นดิน เรามันช่างแตกต่างกัน เธอเป็นหงส์ ฉันเป็นกา มันช่างต่างคนละชั้น แต่ดอกฟ้ายังโน้มลงมา โดยที่ไม่รังเกียจกัน ขอบคุณเธอจริงๆวันนี้ ที่เธอให้โอกาสฉัน รักของฉันเปรียบดังขุนเขาทะเลที่มันกว้างใหญ่ แม้เวลา จะเนิ่น จะนาน จะผ่านไปสักเท่าไหร่ ยังคงรักและซื่อสัตย์ จากวันนี้จนวันตาย ฟ้าดินจงเป็นพยาน จะขอรักเธอจนชีพมลาย แม่ดอกฟ้าสวยงามกว่าใคร หัวใจถวายให้เธอหมดสิ้น แม่ยุพิน