บักปอบถั่ง

 แพรวพราว แสงทอง ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง แพรวพราว แสงทอง

Bm | A |D A | Bm | Bm |

ใหม่ ๆ กะดีส่ำฟ้Bmา เก่ามAากะซั่วส่ำหDมาเทียวนอกใจยามอยู่ลับตEmา เผลอแหน่เป็นบ่ไBmด้แต่กี้ว่าสั่Bmน บอกฮักกัน สิบ่มีไEmพอเก่ากะเริ่มออกลาAย เป็นฮ้ายคักแท้น้อBmคน..

เห็นใหม่กะมักไปBmหน้า คนส่าเว้ากันจ้นD ๆทั้งที่มีเฮาทั้งคEmน สิลี่สนหลนเฮ็ดได้BmเสียแฮงเฮาฮัBmก คึดว่าอ้ายนั่นดีหลEmายพอได้เอา จนเปิด จนหน่Aายบัดพ้อคนใหF#mม่ กะเฮ็ดนิสัยBmหมา ๆ

บักสันดานหมGา คือส่างกล้Aา..มาเฮ็ดไBmด้เฮ็ดดีนำ แทบล้ม แทบตาGยังนอกใจA บ่แนมเห็นDค่าเสียแฮงไว้ใBmจ สิ่งตอยแทนให้กูคือน้ำตEmจั่งแม่นมาซั่วฟากหมAา บ่คิดเลยว่าสิมาเฮ็ดได้D..

ใหม่ ๆ ไผเห็นกะย้Bmอง บ่เคยเกี่ยวข้องกับไผDว่าเฮาได้แฟนดีหลEmาย สุดท้ายกลายเป็นลายBmต่างสันดานหมาออBmก มาเฮ็ดนอกลู่นอกEmทางน้ำตาไหลย้อยหย่ามหย่าAง คือส่างได้แฟนคนBmซั่ว..

* | ** |

มาเหลือใจขาซี่ป่าง่Emางบักห่าปอบถั่Aง จั่งแม่นมันDซํ่ว..คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง แพรวพราว แสงทอง

เนื้อเพลง บัก pop ถั่ง แพรวพราว แสงทอง ใหม่ๆกะดีส่ำฟ้า เก่ามากะซั่วส่ำหมา เทียวนอกใจยามอยู่ลับตา เผลอแหน่เป็นบ่ได้ แต่กี้ว่าสั่น บอกฮักกัน สิบ่มีไผ พอเก่ากะเริ่มออกลาย เป็นฮ้ายคักแท้น้อคน เห็นใหม่กะมักไปหน้า คนส่าเว้ากันจ้นๆทั้งที่มีเฮาทั้งคน สิลี่สนหลนเฮ็ดได้ เสียแฮงเฮาฮัก คึดว่าอ้ายนั่นดีหลาย พอได้เอา จนเปิด จนหน่าย บัดพ้อคนใหม่ กะเฮ็ดนิสัยหมาๆ บักสันดานหมา คือส่างกล้า มาเฮ็ดได้ เฮ็ดดีนำ แทบล้ม แทบตาย ยังนอกใจ บ่แนมเห็นค่า เสียแฮงไว้ใจ สิ่งตอยแทนให้กูคือน้ำตา จั่งแม่นมาซั่วฟากหมา บ่คิดเลยว่าสิมาเฮ็ดได้ ใหม่ๆไผเห็นกะย้อง บ่เคยเกี่ยวข้องกับไผ ว่าเฮาได้แฟนดีหลาย สุดท้ายกลายเป็นลายต่าง สันดานหมาออก มาเฮ็ดนอกลู่นอกทาง น้ำตาไหลย้อยหย่ามหย่าง คือส่างได้แฟนคนซั่ว มาเหลือใจขาซี่ป่าง่าง บักห่าปอบถั่ง จั่งแม่นมันซํ่ว