น้ำตาขู

 แพรวพราว แสงทอง ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง น้ำตาขู แพรวพราว แสงทอง
เนื้อร้อง/ทำนอง: นริศ อรัญรุตม์เรียบเรียง/ดนตรี: สมพร รัตนไพรสังกัดค่าย: TOPLINE Music

Em D | C Bm | Em |
C D | Em |Am D | Em |

กินEmแทนข้าวทุกมื้Dอ ก็คือน้ำEmตาหัAmวใจเจ็บจนชDา เวลาที่เสียGใจเว้Amาอีหยังบ่ออDก  บอBmกกับไผบ่Emได้อ้าCงว้างอย่างเดียวดาย อ้ายฮู้บ่หนB

มาEmคบน้องเล่น ๆD ส่างเป็นแท้Emอ้ายแล้AmวกะหาทางไปD หลายใจ บ่GเคยพอเทียAmวมาให้ความหวัDง สร้าBmงวิมานไว้EmรอฮักCที่น้องคึดต่Dอก็เลือนEmจางหาย

น้ำตาขู Cอ้ายฮู้Dบ่ มันท้อBmในใจแฮงหลEmายในวันนี้Cบ่มีอ้าDย ดั่งโลBกทั้งใบสิ้นแEmสงน้ำตาขูCอยู่สุมื้Dอ เป็นคือBmหัวใจอ่อนแรEmใจดวงนี้Cที่เคยDแกร่ง คงต้อBงเหี่ยวแห้งเพราะคนหลายEmใจ

กินEmแทนข้าวทุกมื้Dอ ก็คือน้ำEmตาคนAmที่เคยมีค่Dา ตอนนี้บ่Gมีไผเจ็Amบมันสั่งให้Dจำ แต่ใจเBmฮ็ดนำบ่ได้EmคนCที่น้องฮักหลDาย..คืออ้าEmยฮู้บ่

C D | B Em |Am D | Em |

* | ** |

คนCที่น้องฮักหลDาย..คืออ้ายฮู้บ่

Em D | C Bm | Em | E |คอร์ดเพลง น้ำตาขู แพรวพราว แสงทอง

เนื้อเพลง น้ำตาขู แพรวพราว แสงทอง กินแทนข้าวทุกมื้อ ก็คือน้ำตา หัวใจเจ็บจนชา เวลาที่เสียใจ เว้าอีหยังบ่ออก บอกกับไผบ่ได้ อ้างว้างอย่างเดียวดาย อ้ายฮู้บ่หนอ มาคบน้องเล่นๆส่างเป็นแท้อ้าย แล้วกะหาทางไป หลายใจ บ่เคยพอ เทียวมาให้ความหวัง สร้างวิมานไว้รอ ฮักที่น้องคึดต่อก็เลือนจางหาย น้ำตาขู อ้ายฮู้บ่ มันท้อในใจแฮงหลาย ในวันนี้บ่มีอ้าย ดั่งโลกทั้งใบสิ้นแสง น้ำตาขูอยู่สุมื้อ เป็นคือหัวใจอ่อนแรง ใจดวงนี้ที่เคยแกร่ง คงต้องเหี่ยวแห้ง เพราะคนหลายใจ กินแทนข้าวทุกมื้อ ก็คือน้ำตา คนที่เคยมีค่า ตอนนี้บ่มีไผ เจ็บมันสั่งให้จำ แต่ใจเฮ็ดนำบ่ได้ คนที่น้องฮักหลาย คืออ้ายฮู้บ่ คนที่น้องฮักหลาย คืออ้ายฮู้บ่