ผัวไผ

 แพรวพราว แสงทอง หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง
เนื้อร้อง/ทำนอง: แพรวพราว แสงทองเรียบเรียง/ดนตรี: เธค คอนสารสังกัดค่าย: TOPLINE Music

Am | Am C D |
Am | Am C D | Am |

Am | Am |Am | Am |
Am | Am |Am | Am | Am |

เดินผ่านมAmา น้องก็ยังงง ๆบอกตรง ๆG อ้ายก็คงตกใAmกะย้อนบ่ฮู้Amว่าอ้ายเป็นผัวไผคนผู่ไคG กล้ามใหญ่บึก Am | Am | Am

เดินผ่านมAmา น้องก็ยังคักคึกน้องยังนึGกอยากสิเป็นแฟนอ้AmายมักอิหลีAm เทิ้งยาวเทิ้งใหญ่เฮ็ดให้หัวใจGน้องมันเต้นตึก ๆAmตึก ๆ ตึก ๆ ตึก ๆ ตึก ๆ ตึก ๆ

อยากDm | Amสิฮู้...ที่น้องฮักอFยู่  แม่นผัวผู้ใด๋G

แม่นผัวผู้ใด๋Am แม่นผัวผู้ใด๋ แม่นผัวผู้ใด๋มาถืกใจคักแท้Am..  แด ๆ ๆ ๆF ให้กอดนำแหGน่ได้บ่Cอดใจบ่ได้Am อ้ายคือหล่อแท้หนDmห้ามใจบ่ได้Am ยามอยู่ใกล้คนหล่Dmจักแม่นผัวไผหนGอ.. (ขอสิได้บ่(Am))

Am | Am |Am | Am |
Am | Am |Am | Am |Am | Am |

Am | Am |Am | Am | Am |

* | ** | *** | *** |

ผัวไผหนGอ.. ขอนำขอสิได้บ่

Am | Am |Am | Am |
Am | Am |Am | Am |
Am | Am |Am | Am |คอร์ดเพลง ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง

เนื้อเพลง ผัวไผ แพรวพราว แสงทอง เดินผ่านมา น้องก็ยังงงๆบอกตรงๆอ้ายก็คงตกใจ กะย้อนบ่ฮู้ว่าอ้ายเป็นผัวไผ คนผู่ไค กล้ามใหญ่บึกๆ เดินผ่านมา น้องก็ยังคักคึก น้องยังนึกอยากสิเป็นแฟนอ้าย มักอิหลี เทิ้งยาวเทิ้งใหญ่ เฮ็ดให้หัวใจน้องมันเต้นตึกๆตึกๆตึกๆตึกๆตึกๆตึกๆ อยากสิฮู้ ที่น้องฮักอยู่ แม่นผัวผู้ใด๋ แม่นผัวผู้ใด๋ แม่นผัวผู้ใด๋ แม่นผัวผู้ใด๋ มาถืกใจคักแท้ แดๆๆๆให้กอดนำแหน่ได้บ่ อดใจบ่ได้ อ้ายคือหล่อแท้หนอ ห้ามใจบ่ได้ ยามอยู่ใกล้คนหล่อ จักแม่นผัวไผหนอ (ขอสิได้บ่) ผัวไผหนอ ขอนำขอสิได้บ่