อยากแหกใจให้อ้ายเบิ่ง

 แพรวพราว แสงทอง ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยากแหกใจให้อ้ายเบิ่ง แพรวพราว แสงทอง
เนื้อร้อง/ทำนอง: หล่อ นาปังเรียบเรียง/ดนตรี: สรพงค์ เตนากุลสังกัดค่าย: TOPLINE Music

F | Gm |Am | Dm |
Dm C | Dm |Gm C | Dm |

ให้น้องทำอย่างไรDm  หัวใจจั่งสิลืมอ้าDmอุตส่าห์เทให้ทั้งใGmจ อ้ายกะบ่เห็นคุณDmค่าอ้ายเอ้Dmย.. น้องอยากบอกว่าเจ็บนักหGmนาตั้งแต่อ้ายบ่หัวซCา ฮู้บ่ว่Amา..น้องDmเจ็บเจียนตาย

กะคอบวาฮัDmก ฮักอ้ายด้วยใจซื่อDmตรงบางเทือนั่งเฮดซงหล่Gmง นั่งน้ำตาห่Cง แอบร้องDmไห้อ้ายฮู้แหน่Dmบ่ ให้น้องตายแทนอ้ายก็Gmยังได้ย้อนว่าน้องฮักอ้ายหลCาย เบิดคำสิเว้Amา เบิดคำDmสิว่า

Gm C | Dm |

อยากแหกหัวDmใจ..ให้อ้ายเบิ่งDmเด้อยากแหกให้อ้ายเบิ่งเCด้ว่าหม่องมันเAmพ ฮักอ้ายส่ำDmฟ้าดึกลงขี้สีDmก ละบ้อฮักน้อง อ้ายGmจ๋ากะส่างบ่หลูโตนน้ำตCน้องเจ็บปานว่Amา.. ถืกมีดDmฟัน

ให้น้องเฮดจั่งใด๋Dm หัวใจจั่งสิหายDmเจ็บเอาค้อนนั้นมาทุบGmเล่น กะบ่เจ็บCคืออ้ายแปรDmผันบอกฮักข้ามท่Dmง ซอยไปซูนห้องDหัวใจอ้ายGmนั้นเจ็บปานใด๋น้องยังรอวัCน กะยังฮักอ้าAmย..คือDmเก่า

Dm C | Dm |Gm C | Dm | Dm |

* | ** |

สุดท้ายน้องไห้จนเยCา ได้แต่นอนAmเศร้า.. กิDmนน้ำตาสุดท้ายน้องอยากถามว่Cา.. ที่ผ่านมAmา..เคยฮักน้อDmงบ่คอร์ดเพลง อยากแหกใจให้อ้ายเบิ่ง แพรวพราว แสงทอง

เนื้อเพลง อยากแหกใจให้อ้ายเบิ่ง แพรวพราว แสงทอง ให้น้องทำอย่างไร หัวใจจั่งสิลืมอ้าย อุตส่าห์เทให้ทั้งใจ อ้ายกะบ่เห็นคุณค่า อ้ายเอ้ย น้องอยากบอกว่าเจ็บนักหนา ตั้งแต่อ้ายบ่หัวซา ฮู้บ่ว่า น้องเจ็บเจียนตาย กะคอบวาฮัก ฮักอ้ายด้วยใจซื่อตรง บางเทือนั่งเฮดซงหล่ง นั่งน้ำตาห่ง แอบร้องไห้ อ้ายฮู้แหน่บ่ ให้น้องตายแทนอ้ายก็ยังได้ ย้อนว่าน้องฮักอ้ายหลาย เบิดคำสิเว้า เบิดคำสิว่า อยากแหกหัวใจ ให้อ้ายเบิ่งเด้ อยากแหกให้อ้ายเบิ่งเด้ ว่าหม่องมันเพ ฮักอ้ายส่ำฟ้า ดึกลงขี้สีก ละบ้อฮักน้อง อ้ายจ๋า กะส่างบ่หลูโตนน้ำตา น้องเจ็บปานว่า ถืกมีดฟัน ให้น้องเฮดจั่งใด๋ หัวใจจั่งสิหายเจ็บ เอาค้อนนั้นมาทุบเล่น กะบ่เจ็บคืออ้ายแปรผัน บอกฮักข้ามท่ง ซอยไปซูนห้องหัวใจอ้ายนั้น เจ็บปานใด๋น้องยังรอวัน กะยังฮักอ้าย คือเก่า สุดท้ายน้องไห้จนเยา ได้แต่นอนเศร้า กินน้ำตา สุดท้ายน้องอยากถามว่า ที่ผ่านมา เคยฮักน้องบ่