เรื่องของวันพรุ่งนี้

 ต๋อง Slow สตริง ใต้ อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เรื่องของวันพรุ่งนี้ ต๋อง วัฒนา SLOW สโลว์

G | D |Em | C |

 G  ไม่รู้ว่าเราจะคบกันได้นาDนเท่าไหร่ Em  อาจจะมีเรื่องราวให้เราแยกทาCงกันวันไหน G  ไม่รู้ว่าเธอกับฉันจะจูงมือDได้ไกลเท่าไหร่ Em  เรื่องร้าย ๆ อาจจะเกิดกับเรCาทั้งสองคน

 G  พรุ่งนี้ฉันไม่รู้จะเป็นDอย่างไร Em  พรุ่งนี้ฉันอาจทำเธอCเสียใจ G  พรุ่งนี้เธออาจจะเจอคนใหDม่ที่เธอว่าใช่ Em  เรื่องร้าย ๆ อาจจะเกิดกับเรCาทั้งสองคน

แต่ตอBmนนี้..มีแค่สอEmงเราช่วยพยุCงแบ่งเบาให้รักเราเดินไปได้Dไกล..    D

สัญญาได้หม้Gาย จะไม่มีใคDรทำเราต้องจาEmจะไม่มีวันDทำเราให้พลัCดพรากจะอยู่ด้วยกันDตลอดไปจากชายคนนี้G จะขอสัญญDดูแลรักษEmาเธอยิ่งกว่าใคDจะฝ่าCฟันเรื่องราวBmร้าย ๆ ไปด้วยAmกัน..  D  (ฉันกับเธอ)

G D | Em D |C Bm | Am D |
G D | Em D |C Bm | Am D |

* | ** |

จากชายคนนี้G จะขอสัญญDดูแลรักษEmาเธอยิ่งกว่าใคDจะฝ่าCฟันเรื่องราวBmร้าย ๆ ไปด้วยAmกัน..  DฉันกับเธGอ..คอร์ดเพลง เรื่องของวันพรุ่งนี้ ต๋อง Slow

เนื้อเพลง เรื่องของวันพรุ่งนี้ ต๋อง วัฒนา SLOW สโลว์ ไม่รู้ว่าเราจะคบกันได้นานเท่าไหร่ อาจจะมีเรื่องราวให้เราแยกทางกันวันไหน ไม่รู้ว่าเธอกับฉันจะจูงมือได้ไกลเท่าไหร่ เรื่องร้ายๆอาจจะเกิดกับเราทั้งสองคน พรุ่งนี้ฉันไม่รู้จะเป็นอย่างไร พรุ่งนี้ฉันอาจทำเธอเสียใจ พรุ่งนี้เธออาจจะเจอคนใหม่ที่เธอว่าใช่ เรื่องร้ายๆอาจจะเกิดกับเราทั้งสองคน แต่ตอนนี้ มีแค่สองเรา ช่วยพยุงแบ่งเบาให้รักเราเดินไปได้ไกล สัญญาได้หม้าย จะไม่มีใครทำเราต้องจาก จะไม่มีวันทำเราให้พลัดพราก จะอยู่ด้วยกันตลอดไป จากชายคนนี้ จะขอสัญญา ดูแลรักษาเธอยิ่งกว่าใคร จะฝ่าฟันเรื่องราวร้ายๆไปด้วยกัน (ฉันกับเธอ) จากชายคนนี้ จะขอสัญญา ดูแลรักษาเธอยิ่งกว่าใคร จะฝ่าฟันเรื่องราวร้ายๆไปด้วยกัน ฉันกับเธอ