เปรต (สัมภเวสี)

 รำไพ แสงทอง ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เปรต(สัมภเวสี) รำไพ แสงทอง
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิค สะเลอปี้เรียบเรียง: นิค สะเลอปี้สังกัดค่าย: พอดีม่วน STUDIOติดต่องานแสดง: 0887473659, 0917923843

Dm | Am |A# | F |
Dm | Am |A# C |Dm | Dm |

บุDmญคุณแม่พ่Amอ ควรยFอ..ยGกใส่หัDmอย่Gmา เจ้าจงอย่าคิดซั่Dmว.. ด่าพ่Amอ ตีแม่AจำDm จงจำเด้อเจ้Amา คนป้อนข้าFว พระคุณGหลายแDmท้ยาGmมที่เพิ่นเฒ่าแDmก่ ให้เจ้าดูแAmล แทนDmคุณ

เนื้ออุ่Amนแม่ย่านแต่เจ้าหลงผิDmให้คนบงการชีวิAmต แล้วบ่คิดพ้อบาปบุDmดวงใจAmเจ้าหลงเชื่อคำเมียผัDmแล้วเจ้ากะมาทำซั่Amว..ต่อผู้ที่มีพระคุDmเฮ็ดให้แม่ฮ้องA#ไห้.. น้ำตาไหลบุ้น ๆAmระวังไว้เด้อGmคุณ.. Am   บาปกรDmรม..

มันผู้ใด๋A#ที่เฮ็ดให้แม่ฮ้องCไห้ยามมันตาAmยสิกลายเป็นสัAมภเวสีDmโตสูงใหA#ญ่มือส่ำใบลาน ทรCมานอีหลีปาAmกส่ำฮูAเข็มน้อDmฮ้อA#งให้ไผซ่อย หื่อ ๆ ๆA ..Amะบ่มีไผAส่อยได้DmฝาA#กเป็นเรื่องราวสอนใจC..ให้เจ้AาคิดเDmบิ่ง..

Dm | Am |A# | C |

* | ** |

A# | C |Am A | Dm |
A# | C A |Dm | Dm |

** |คอร์ดเพลง เปรต(สัมภเวสี) รำไพ แสงทอง

เนื้อเพลง เปรต(สัมภเวสี) รำไพ แสงทอง บุญคุณแม่พ่อ ควรยอ ยกใส่หัว อย่า เจ้าจงอย่าคิดซั่ว ด่าพ่อ ตีแม่ จำ จงจำเด้อเจ้า คนป้อนข้าว พระคุณหลายแท้ ยามที่เพิ่นเฒ่าแก่ ให้เจ้าดูแล แทนคุณ เนื้ออุ่นแม่ย่านแต่เจ้าหลงผิด ให้คนบงการชีวิต แล้วบ่คิดพ้อบาปบุญ ดวงใจเจ้าหลงเชื่อคำเมียผัว แล้วเจ้ากะมาทำซั่ว ต่อผู้ที่มีพระคุณ เฮ็ดให้แม่ฮ้องไห้ น้ำตาไหลบุ้นๆระวังไว้เด้อคุณ บาปกรรม มันผู้ใด๋ที่เฮ็ดให้แม่ฮ้องไห้ ยามมันตายสิกลายเป็นสัมภเวสี โตสูงใหญ่มือส่ำใบลาน ทรมานอีหลี ปากส่ำฮูเข็มน้อย ฮ้องให้ไผซ่อย หื่อๆๆ กะบ่มีไผส่อยได้ ฝากเป็นเรื่องราวสอนใจ ให้เจ้าคิดเบิ่ง