แค่บรรยากาศ

 Anatomy Rabbit t_047 อินดี้โฟล์ก คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่บรรยากาศ t_047 (feat. Anatomy Rabbit)
เนื้อร้อง/ทำนอง: Natteeเรียบเรียง: T_047

ฉัDนรู้สึก..ว่าเธอยังอAยู่..เธDอเคลื่อนไหว..อยู่ในนภAา..

หรือเป็นเพียงฝัDน.. แต่ฉันยังลืมตAา..บอกทีเถิดหนDา..ว่าเธอ..อยู่ที่หนใดA..

อยู่ในสายน้ำD.. อยู่ในสายฝAน..อยู่ในเส้นผDม..ที่ลอย..มากับสายลAมหรือเปล่าหรือเป็นเพียงอดีDต.. ที่มาเพราะความบังเอิAญ..มองสองข้างทางที่เราDเดิน.. ยังทำให้คิดถึAงเธอ..

ทุกสิ่งยังเหมืDอน.. ว่าเธอยังอAยู่..ในทุกฤดูD.. เหมือนเธอไม่จาAกไป..ยังเป็นความสดใสD.. ในโลกใบนี้A..เหมือนเธอยังอยู่ เหมือนเธอยังมีBm..แค่บรรยากาศก็ยังจะดีE.. กว่าไม่มีเธออยู่เลA

D | D |A | A |
D | D |A | A |

แสDงจันทร์ส่อง ภาพเธอยังอAยู่..ดวงดาวที่ดูD ฉันเห็นเธอ..อยู่บนนั้Aน..

หรือเป็นเพียงฝัDน.. แต่ฉันยังไม่นอAน..ภาพเก่ายังสะท้อDน.. มีเธอ..อยู่ในทุกคืAน..

* | ** |

 Bm  ทำไมเธอไม่ไปC#mไหน.. Bm  ยังวนเวียนในใจC#mฉัน.. Bm  ยังมีเธออยู่ในC#mนั้น.. ทุกEเวลา..

D | D |A | A |
D | D |A | A |
D | D |A | A |
D | D |A | A |

** |

A |คอร์ดเพลง แค่บรรยากาศ t047 (feat. Anatomy Rabbit)

เนื้อเพลง แค่บรรยากาศ t047 feat. Anatomy Rabbit ฉันรู้สึก ว่าเธอยังอยู่ เธอเคลื่อนไหว อยู่ในนภา หรือเป็นเพียงฝัน แต่ฉันยังลืมตา บอกทีเถิดหนา ว่าเธอ อยู่ที่หนใด อยู่ในสายน้ำ อยู่ในสายฝน อยู่ในเส้นผม ที่ลอย มากับสายลมหรือเปล่า หรือเป็นเพียงอดีต ที่มาเพราะความบังเอิญ มองสองข้างทางที่เราเดิน ยังทำให้คิดถึงเธอ ทุกสิ่งยังเหมือน ว่าเธอยังอยู่ ในทุกฤดู เหมือนเธอไม่จากไป ยังเป็นความสดใส ในโลกใบนี้ เหมือนเธอยังอยู่ เหมือนเธอยังมี แค่บรรยากาศก็ยังจะดี กว่าไม่มีเธออยู่เลย แสงจันทร์ส่อง ภาพเธอยังอยู่ ดวงดาวที่ดู ฉันเห็นเธอ อยู่บนนั้น หรือเป็นเพียงฝัน แต่ฉันยังไม่นอน ภาพเก่ายังสะท้อน มีเธอ อยู่ในทุกคืน ทำไมเธอไม่ไปไหน ยังวนเวียนในใจฉัน ยังมีเธออยู่ในนั้น ทุกเวลา