สถานการณ์โคม่า

  ต้าร์ ตจว.   ลูกทุ่ง   อีสาน   โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สถานการณ์โคม่า ต้าร์ ตจว.
เนื้อร้อง/ทำนอง: InDYเรียบเรียง: เหน่ง ธนเทพสังกัดค่าย: TJ INDY RECORDติดต่องานแสดง: 0956014978

Gm | D# |Gm | D# |

ในวันGmที่บ้านเมืองเงียบงันเบิ่งเจ้านั้D#นกะดูเงียบไปเปิดเฟซGmฯเช็คดูเจ้าอยู่ไสแทบหยุดหายใจD#ตอนได้เห็นโพสต์เจ้า

ใส่แมGmตช์ถ่ายรูปคู่กันพร้อมแคปชั่D#น จะสู้โควิดไปกับเขาภูGmมิคุ้มกันฮักเฮาในใจของเจ้D#าคงถูกเขาทำลาย โFอ..

ทักเฟสเข้าCmไป..ถามว่าเจ้าถ่ายรูปกับไผน้อGmหล่าเจ้าอ่านแล้วกะเฉยCmชาบ่ตอบกลับมา อ้ายปวดใจหลA#ายอยากออกไปหCmา ทางการประกาศว่าบ่ให้ไปGmไสเชื้อฮักเจ้าทำลายD#ใจสิสู่จังใด๋F เมื่อไวรัสรุGmกราน โอF..ย..

สถานการณ์โรคร้าD#ย..ระFบาดชีวิตเป็Dmนอัมพาต บ่อาGmจไปไสต้องกักD#ตัวบ่ออกไปFเป็นปัญหาให้สังA#คมสถานการณ์ใจอ้าD#ยมันกะFสิขาดเริ่มเป็นอัมDmพาต ปวดร้าGmวระบมย้อนเจ้าไปD#กักใจกับใครFอีกคน บ่Gmแม่นอ้าย   (D#)

Gm | D# |

โควิGmดบ่ฮู้เบิดฤทธิ์มื้อใด๋โคม่าหัวใจD#บ่ฮู้มื้อหายเหมือนกันไวรัGmสต้องเฝ้าคอยดูอาการแต่ใจอ้ายนั้D#นมันทรมานใกล้ตาย โอF..

* |

D# F | Dm Gm |D# F | A# |
D# F | Dm Gm |Cm | F |

** |

สุดท้าD#ยอ้ายโคม่าเกือFบตาย..   Fตอนสู้ภัยโควิด..

Gm | D# |Gm | D# |คอร์ดเพลง สถานการณ์โคม่า ต้าร์ ตจว.

เนื้อเพลง สถานการณ์โคม่า ต้าร์ ตจว. ในวันที่บ้านเมืองเงียบงัน เบิ่งเจ้านั้นกะดูเงียบไป เปิดเฟซฯเช็คดูเจ้าอยู่ไส แทบหยุดหายใจตอนได้เห็นโพสต์เจ้า ใส่แมตช์ถ่ายรูปคู่กัน พร้อมแคปชั่น จะสู้โควิดไปกับเขา ภูมิคุ้มกันฮักเฮา ในใจของเจ้าคงถูกเขาทำลาย โอ ทักเฟสเข้าไป ถามว่าเจ้าถ่ายรูปกับไผน้อหล่า เจ้าอ่านแล้วกะเฉยชา บ่ตอบกลับมา อ้ายปวดใจหลาย อยากออกไปหา ทางการประกาศว่าบ่ให้ไปไส เชื้อฮักเจ้าทำลายใจ สิสู่จังใด๋ เมื่อไวรัสรุกราน โอ ย สถานการณ์โรคร้าย ระบาด ชีวิตเป็นอัมพาต บ่อาจไปไส ต้องกักตัวบ่ออกไปเป็นปัญหาให้สังคม สถานการณ์ใจอ้ายมันกะสิขาด เริ่มเป็นอัมพาต ปวดร้าวระบม ย้อนเจ้าไปกักใจกับใครอีกคน บ่แม่นอ้าย โควิดบ่ฮู้เบิดฤทธิ์มื้อใด๋ โคม่าหัวใจบ่ฮู้มื้อหายเหมือนกัน ไวรัสต้องเฝ้าคอยดูอาการ แต่ใจอ้ายนั้นมันทรมานใกล้ตาย โอ สุดท้ายอ้ายโคม่าเกือบตาย ตอนสู้ภัยโควิด