ฟ้าส่งมาฆ่า

 ไท ธนาวุฒิ สตริง อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฟ้าส่งมาฆ่า ไท ธนาวุฒิ
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C D | Em D C |Am B | Em |

อยู่ลำพังAmมันวังเวง กอดตัวเอBmงมานมนานแม้ว่าฝัEmนยังเดียวดDายอยู่ดีEmไม่มีคAmนมาเคียงกาย ไม่มีใคBmรมายินดีชีEmวิตช่าDงมืดมEm

ตื่นขึ้นมAmา ก็วิงวอน ก่อนจะนอBmน ก็บนบานขอสวรEmรค์ประทานใคDรสักคEmฟ้าท่านคAmงได้ยินคำ ที่นำBmเธอมาพบ สบสายEmตา

เจอะกับคนAmที่โดนใจ แจ่มกว่าใคBmรที่เจอมานึกว่าฟ้Emาท่านเอามDาฝากดิEmอดีตคAmนพเนจร จากบ้านดอBmนจึงโบยบินถวิEmลไปถึDงสวรรEmค์ก่อนเหตุการAmณ์จะบานปลาย ก่อนที่ใBmจจะลามปามว่ารักคนนี้Emที่นอDนหนุนตักฉัCฉันได้ยิAmนเธอละเมอ..ชื่อใคBmรก็ไม่รู้ ไม่รู้Emใคร

แล้วฟ้าก็พลันถล่Cม วิมาDนทลาEmแล้วทั้งหัวใจก็แหCลกยับเยิDนเพราะเธEmเหลือแค่เพียงหัวเข่CาฉันเอDง..เอาไว้Gเช็ดน้ำEmตาฟ้Amา..ส่งใคBmรลงมาให้Emกัน..    (Em)

Am | Bm |Em D | Em |
Am | Bm |Em D | Em |

* | ** | ** |

รักคือตัวฉันต้CองสังเวDย..ด้วGย..ชีD/F#.. วิต.Em.

ฟ้Amา..ส่งเธอBmลงมาฆ่าEmกันฟ้Amา..ส่งเธอBmลงมาฆ่าEmกัน

C D | Em D C |คอร์ดเพลง ฟ้าส่งมาฆ่า ไท ธนาวุฒิ

เนื้อเพลง ฟ้าส่งมาฆ่า ไท ธนาวุฒิ อยู่ลำพังมันวังเวง กอดตัวเองมานมนาน แม้ว่าฝันยังเดียวดายอยู่ดี ไม่มีคนมาเคียงกาย ไม่มีใครมายินดี ชีวิตช่างมืดมน ตื่นขึ้นมา ก็วิงวอน ก่อนจะนอน ก็บนบาน ขอสวรรค์ประทานใครสักคน ฟ้าท่านคงได้ยินคำ ที่นำเธอมาพบ สบสายตา เจอะกับคนที่โดนใจ แจ่มกว่าใครที่เจอมา นึกว่าฟ้าท่านเอามาฝากดิน อดีตคนพเนจร จากบ้านดอนจึงโบยบิน ถวิลไปถึงสวรรค์ ก่อนเหตุการณ์จะบานปลาย ก่อนที่ใจจะลามปาม ว่ารักคนนี้ที่นอนหนุนตักฉัน ฉันได้ยินเธอละเมอ ชื่อใครก็ไม่รู้ ไม่รู้ใคร แล้วฟ้าก็พลันถล่ม วิมานทลาย แล้วทั้งหัวใจก็แหลกยับเยินเพราะเธอ เหลือแค่เพียงหัวเข่าฉันเอง เอาไว้เช็ดน้ำตา ฟ้า ส่งใครลงมาให้กัน รักคือตัวฉันต้องสังเวย ด้วย ชี วิต ฟ้า ส่งเธอลงมาฆ่ากัน ฟ้า ส่งเธอลงมาฆ่ากัน