อย่าปล่อยมือฉันไป

 ต็อง วิตดิวัต สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อย่าปล่อยมือฉันไป ต็อง วิตดิวัต พันธุรักษ์
เนื้อร้อง: นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิทำนอง: วิตดิวัต พันธุรักษ์เรียบเรียง: วิตดิวัต พันธุรักษ์, สุวิทย์ งามขำดนตรี: วิตดิวัต พันธุรักษ์, Sevendogsสังกัดค่าย: Warner Music

E B/D# | C#m Bm E |
A G#m Gm | F#m B |

 E  ผู้ชายคนนี้B/D#มีเพียงแค่มืC#mอเปล่า   ที่จะไขว่คว้BmาดวงดาEวนั้นให้Aเธอ   จะไปตามหาG#mให้เจอ..Gm   ขอเพียF#mงมีเธออยู่เคียงข้างกัB

 E  ส่งมือเธอนั้B/D#นให้ฉันได้หรือC#mเปล่า   จะพาเธอก้าBmวข้ามน้ำEและผืนAทราย   ไปยังที่ ๆG#m แสนไกล.. Gm   ที่เรF#mาอาจยังไม่เคยพบเจB

เธอไม่ต้อC#mงกังวล หรือกลัG#mวอะไรมั่นใF#mจ เธออยู่BกับฉัEอาจไม่มีC#mอะไร..ที่มF#mายืนยัF#น แต่ฉัBน..ขอเพียง

ไม่ว่าท้องฟ้าEจะสูงสักแค่ไหนจับมือฉันไว้C#mให้แน่นที่สุดตราบใดที่รักAยังเดินต่อไปG#mไม่หยุด  GmสองเรF#mาจะเดินต่อไปด้วยกัB

ต่อให้คลื่นลมEจะโถมกระหน่ำมาเจอกับหน้าผC#mาที่มันสูงชันแม้ต้องเจออะไรAสักอย่างที่ไG#mม่คาดฝัGmจับมือF#mฉัน..  B  อย่าปล่อยมือฉัน(E)ไป

E | C#m |A G#m | F#m B |

 E  ผู้ชายคนนี้B/D#เป็นคนธรรมC#mดา   แต่มันจะพBmาเธอไปEเริ่มต้นAใหม่   ที่ที่เราเคG#mยฝันใฝ่.. Gm   และเรF#mาจะเดินไปถึงพร้อมกัB

* | ** | *** |

E | C#m |

ตราบใดที่รักAยังเดินต่อไปG#mไม่หยุด  GmสองเรF#mาจะเดินต่อไปด้วยกัB

*** |

C#m B F#/A# |

แม้ต้องเจออะไรAสักอย่างที่ไG#mม่คาดฝัGmจับมือF#mฉัน..  B  อย่าปล่อยมือฉันไป

E | C#m Bm E |A G#m Gm | F#m B | E |คอร์ดเพลง อย่าปล่อยมือฉันไป ต็อง วิตดิวัต พันธุรักษ์

เนื้อเพลง อย่าปล่อยมือฉันไป ต็อง วิตดิวัต พันธุรักษ์ ผู้ชายคนนี้มีเพียงแค่มือเปล่า ที่จะไขว่คว้าดวงดาวนั้นให้เธอ จะไปตามหาให้เจอ ขอเพียงมีเธออยู่เคียงข้างกัน ส่งมือเธอนั้นให้ฉันได้หรือเปล่า จะพาเธอก้าวข้ามน้ำและผืนทราย ไปยังที่ๆแสนไกล ที่เราอาจยังไม่เคยพบเจอ เธอไม่ต้องกังวล หรือกลัวอะไร มั่นใจ เธออยู่กับฉัน อาจไม่มีอะไร ที่มายืนยัน แต่ฉัน ขอเพียง ไม่ว่าท้องฟ้าจะสูงสักแค่ไหน จับมือฉันไว้ให้แน่นที่สุด ตราบใดที่รักยังเดินต่อไปไม่หยุด สองเราจะเดินต่อไปด้วยกัน ต่อให้คลื่นลมจะโถมกระหน่ำมา เจอกับหน้าผาที่มันสูงชัน แม้ต้องเจออะไรสักอย่างที่ไม่คาดฝัน จับมือฉัน อย่าปล่อยมือฉันไป ผู้ชายคนนี้เป็นคนธรรมดา แต่มันจะพาเธอไปเริ่มต้นใหม่ ที่ที่เราเคยฝันใฝ่ และเราจะเดินไปถึงพร้อมกัน ตราบใดที่รักยังเดินต่อไปไม่หยุด สองเราจะเดินต่อไปด้วยกัน แม้ต้องเจออะไรสักอย่างที่ไม่คาดฝัน จับมือฉัน อย่าปล่อยมือฉันไป