ว่าแต่ผู้สาว

 ตาเนม Z TRIP แร็พ สตริง คำเมือง เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ว่าแต่ผู้สาว ตาเนม x Z TRIP
ดนตรี: เตมนา, Punyapron Tanyachat

G# Gm | Fm D# |
G# Gm | Fm D# |

ว่าแต่ผู้สาG#ว บ้านคุณอยู่ที่ใดGmจะถ้าว่างผมจะรีบไFmป ต่อให้เมาแค่ไหนก็ไปD#หาว่าแต่ผู้สาG#ว บ้านคุณอยู่ที่ใGmขอกระซิบว่ารักใกล้ ๆFm บ้านอยู่ไหนลองบอกอ้ายD#มา

อ้ายอยาG#กดู เปิดประตูGmเข้าหัวใจไม่ใด้เจ้Fmาชู้ ว่าแต่บ้านหนูD#อยู่หนใดบอกให้รู้G# เมื่อไหร่ที่หนูGmต้องการอ้ายโทรมาใด้Fmเสมอเมื่อหนูน่ะต้องกาD#

และจะให้ทำG#ยังไง..  Gmผมไม่เข้าใFmจ ทำไมคุณรักเขานักหนD#และจะให้ทำG#ยังไง..  Gmหรือต้อง get hiFmgh และไปตามทางที่ต้องกาD#

* |

โอ้ว่าน้องสาG#ว เจ้านั้นชื่ออะไGmอ้ายบ่ฮู้จะยะจะใFmด หื้ออีน้องจะเข้ามาลองD#หาโอ้ว่าน้องสาG#ว อ้ายเป็นคนสึ่งตึGmวันทั้งวันก็ดีดแต่ซึFmง คนสึ่งตึงเจ้าคงไม่หันD#มา

น้องสาG#วอยู่ไหน บอกทีใด้ไหGmม เดี๋ยวพี่ไปหาเพื่อลั่นวาจาFmอีกครั้งว่าผมรักคุD#

ในห้วงราตรีG#ที่แสนอบอุ่น รอยยิ้Gmมที่หวานละมุนแต่ว่าตอนนี้Fmคุณอยู่ที่ไหน my giD#rl

* | * |คอร์ดเพลง ว่าแต่ผู้สาว ตาเนม x Z TRIP

เนื้อเพลง ว่าแต่ผู้สาว ตาเนม x Z TRIP ว่าแต่ผู้สาว บ้านคุณอยู่ที่ใดจะ ถ้าว่างผมจะรีบไป ต่อให้เมาแค่ไหนก็ไปหา ว่าแต่ผู้สาว บ้านคุณอยู่ที่ใด ขอกระซิบว่ารักใกล้ๆบ้านอยู่ไหนลองบอกอ้ายมา อ้ายอยากดู เปิดประตูเข้าหัวใจ ไม่ใด้เจ้าชู้ ว่าแต่บ้านหนูอยู่หนใด บอกให้รู้ เมื่อไหร่ที่หนูต้องการอ้าย โทรมาใด้เสมอเมื่อหนูน่ะต้องการ และจะให้ทำยังไง ผมไม่เข้าใจ ทำไมคุณรักเขานักหนา และจะให้ทำยังไง หรือต้อง get high และไปตามทางที่ต้องการ โอ้ว่าน้องสาว เจ้านั้นชื่ออะไร อ้ายบ่ฮู้จะยะจะใด หื้ออีน้องจะเข้ามาลองหา โอ้ว่าน้องสาว อ้ายเป็นคนสึ่งตึง วันทั้งวันก็ดีดแต่ซึง คนสึ่งตึงเจ้าคงไม่หันมา น้องสาวอยู่ไหน บอกทีใด้ไหม เดี๋ยวพี่ไปหา เพื่อลั่นวาจาอีกครั้งว่าผมรักคุณ ในห้วงราตรีที่แสนอบอุ่น รอยยิ้มที่หวานละมุน แต่ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน my girl