คงคา (Still)

 BowkyLion สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คงคา BOWKYLION โบกี้ไลอ้อน
เนื้อร้อง/ทำนอง: bowkylionเรียบเรียง/ดนตรี: bowkylionโปรดิวเซอร์: bowkylion, Yoryeeyeeสังกัดค่าย: What The Duckติดต่องานแสดง: 0818570572, 0631926456

E | A |E | A |

แปลEกเหลือเกินที่ใจคนเราเฝ้าAแต่คิดถึงคนที่ทำร้าE | A Amย..หยEดน้ำตาที่เคยบรรเทาร้อAงเท่าไรก็ยังคงไม่หE | A Amาย..

ว่C#mายวนอยู่ในคงคG#7า..ที่ไหC#mลรินออกจากสองตF#7า..แม้ร้อF#mงเท่าไG#mร เธอคAงไม่กลับมB

เธอเดินไปไกEล.. จนสุดสายตE7า..ก็ยังรอเธAอคืนมาอยู่ แม้นานเท่าไAmรก็ไม่รู้เธอจากไปไกEล.. และไม่ย้อนมE7า..รักในใจยังAคงคาอยู่ ลบเลือนเท่าไรAmก็ยิ่งรู้ว่ายังมีF#mเพียงเรื่G#mอง..ขอAงเธอกับฉัBไม่เคยลืมเลย

E | A |E | A Am |

อยาEกให้เจอเรื่องราวดี ๆแม้Aวันนี้ข้างเธอไม่มีฉัE | A Amน..ต่อEให้เรานั้นลาไปไกลเธอAอยากเจอเมื่อไร แค่หลับฝัE | A Amน..

แค่C#mได้มองจากตรงG#7นี้ก็ยินดีC#mที่เห็นเธอเติบโตF#7ถึงแF#mม้ฉันเอG#mงไม่ได้Aอยู่ตรงนั้B

* |

E | E7 |A | Am |
E | E7 |A | Am |

เธอเดินไปไกEล.. จนสุดสายตE7า..ก็ยังรอเธAอคืนมาอยู่ แม้นานเท่าไAmรก็ไม่รู้เธอจากไปไกEล.. และไม่ย้อนมE7า..รักในใจยังAคงคาอยู่ ลบเลือนเท่าไรAmก็ยิ่งรู้เธอเดินไปไกล..

ปล่Eอยน้ำตาให้มันE7ได้ไหลจาAกพื้นดิน..จนริAmนรดใจปล่Eอยน้ำตาให้มันE7ได้ไหลจาAกพื้นดิน..จนริAmนรดใจ

ว่ายังมีF#mเพียงเรื่G#mอง..ขอAงเธอกับฉัB F#m G#m | A B                              ไม่เคยลืมเธEอ..คอร์ดเพลง คงคา BOWKYLION โบกี้ไลอ้อน

เนื้อเพลง คงคา BOWKY LION โบกี้ ไลอ้อน แปลกเหลือเกินที่ใจคนเรา เฝ้าแต่คิดถึงคนที่ทำร้าย หยดน้ำตาที่เคยบรรเทา ร้องเท่าไรก็ยังคงไม่หาย ว่ายวนอยู่ในคงคา ที่ไหลรินออกจากสองตา แม้ร้องเท่าไร เธอคงไม่กลับมา เธอเดินไปไกล จนสุดสายตา ก็ยังรอเธอคืนมาอยู่ แม้นานเท่าไรก็ไม่รู้ เธอจากไปไกล และไม่ย้อนมา รักในใจยังคงคาอยู่ ลบเลือนเท่าไรก็ยิ่งรู้ ว่ายังมีเพียงเรื่อง ของเธอกับฉัน ไม่เคยลืมเลย อยากให้เจอเรื่องราวดีๆแม้วันนี้ข้างเธอไม่มีฉัน ต่อให้เรานั้นลาไปไกล เธออยากเจอเมื่อไร แค่หลับฝัน แค่ได้มองจากตรงนี้ ก็ยินดีที่เห็นเธอเติบโต ถึงแม้ฉันเองไม่ได้อยู่ตรงนั้น เธอเดินไปไกล จนสุดสายตา ก็ยังรอเธอคืนมาอยู่ แม้นานเท่าไรก็ไม่รู้ เธอจากไปไกล และไม่ย้อนมา รักในใจยังคงคาอยู่ ลบเลือนเท่าไรก็ยิ่งรู้ เธอเดินไปไกล ปล่อยน้ำตาให้มันได้ไหล จากพื้นดิน จนรินรดใจ ปล่อยน้ำตาให้มันได้ไหล จากพื้นดิน จนรินรดใจ ว่ายังมีเพียงเรื่อง ของเธอกับฉัน ไม่เคยลืมเธอ