พอส่ำนี้

 บอย พนมไพร ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พอส่ำนี้ บอย พนมไพร
เนื้อร้อง/ทำนอง: Film Vaccine, รัชกวี เนื่องศรีเรียบเรียง: Film Vaccine, รัชกวี เนื่องศรีสังกัดค่าย: กะปอมก่า เร็คคอร์ดติดต่องานแสดง: 0886337505

C D | Bm Em |Am | D |

พอได้ยินเสีGยง..สำเนียDงของคนห่างไEm Dกล..กะฮู้ว่าCใจ..ของเจ้านั้นมีคนDอื่นก่อนเคยCเว้ากันแต่คำDหวานตอนนี้Bmฟังแล้ว ก็EmยังฝืนนเหมือAmนตรงที่อ้ายยืA7น สิได้อีกบ่Dดน

อ้ายรับสาCย หลงดีใจDเจ้าคิดฮอBmด จึงโทรมาหEmแต่วาจAmา..บ่แม่CนคนคิดฮอดDกัน

พอส่ำนี้ก่อนเด้G Dอ..     อ้ายรับบ่Em Dได้..สิขอวางสาCย.. ก่อนเจ้AmาสิบอกเลิกDกันย่านทนฟังบ่ไหGว ส่ำนี้Dหัวใจก็เริ่มEmสั่นย่านคำว่าเลิกกัAmน..หลุดจากปาDกคนฮักที่อ้ายGแคร์

พอได้ข่าวคราGว..ของเจ้DากับเขาคนEmใหม่..Dอ้ายแฮ่งปักใจC..ว่าเจ้Amาต้องการเลิกDลาบ่ทันCเตรียมโต ได้เตรียมDใจบัดสิเจ็Bmบ เร็วคือฟ้าEmผ่าน้ำAm A7ตา..       อ้ายเริ่มสิไหลDริน..

* | ** |

G D | Em D |C | D |

** |

ย่านคำว่าเลิกAmกัน.. ฮือ.D..หลุดจากปากของคนฮักที่อ้ายแคร์

C Cm | G |คอร์ดเพลง พอส่ำนี้ บอย พนมไพร

เนื้อเพลง พอส่ำนี้ บอย พนมไพร พอได้ยินเสียง สำเนียงของคนห่างไกล กะฮู้ว่าใจ ของเจ้านั้นมีคนอื่น ก่อนเคยเว้ากันแต่คำหวาน ตอนนี้ฟังแล้ว ก็ยังฝืนน เหมือนตรงที่อ้ายยืน สิได้อีกบ่ดน อ้ายรับสาย หลงดีใจ เจ้าคิดฮอด จึงโทรมาหา แต่วาจา บ่แม่นคนคิดฮอดกัน พอส่ำนี้ก่อนเด้อ อ้ายรับบ่ได้ สิขอวางสาย ก่อนเจ้าสิบอกเลิกกัน ย่านทนฟังบ่ไหว ส่ำนี้หัวใจก็เริ่มสั่น ย่านคำว่าเลิกกัน หลุดจากปากคนฮักที่อ้ายแคร์ พอได้ข่าวคราว ของเจ้ากับเขาคนใหม่ อ้ายแฮ่งปักใจ ว่าเจ้าต้องการเลิกลา บ่ทันเตรียมโต ได้เตรียมใจ บัดสิเจ็บ เร็วคือฟ้าผ่า น้ำตา อ้ายเริ่มสิไหลริน ย่านคำว่าเลิกกัน ฮือ หลุดจากปากของคนฮักที่อ้ายแคร์