ความฮู้สึกบอก (ຄວາມຮູ້ສຶກບອກ)

 Cells สตริง ลาว อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ความฮู้สึกบอก ຄວາມຮູ້ສຶກບອກ cells

D# Cm | G# A# |
D# Cm | G# A# |

จากฮอD#ยยิ้มนั้น ในวัCmนที่ได้พบเจ้าจนถึG#ง..วันที่เฮาได้สนิทสนมA#กันมีคำD#..หวาน ๆ ทางโทรCmศัพท์ ให้ได้ฟังทุกคืนYou asG#k give I love you, AnA#d I said I do.

เวลCmาที่เฮา..ได้มาA#ใกล้ชิดเฮาคิG#ด เฮาเว้าคล้าย ๆA# กันคือควาCmมผูกพัน..ที่มีA#นั้นฮู้G#สึกได้ถึงฮักGmแท้  ยิ่งเห็G#น ก็ยิ่งแน่A#ใจ..

ควาD#มฮู้สึกบอก ควาCmมฮู้สึกบอกว่าเขG#า..แคร์เฮาเท่าใA#ควาD#มฮู้สึกบอก เลิก ๆCm จากหัวใจคือเฮG#าที่เขาไว้ใจA#และครั้งใดที่เฮGmา..ต้องห่Cmางก็ยัG#ง..คิดเถิงA#เสมอ

ควาD#มฮู้สึกบอก ควาCmมฮู้สึกบอกว่าเขG#า..ฮักเฮาเท่าใดA#ควาD#มฮู้สึกบอก เลิก ๆCm จากหัวใจคือเฮG#าที่เขาไว้ใจA#และสายตาคู่นั้Gmน..ที่ฟ้อCmง..ว่าเฮG#า..สำคัญA#ต่อเขา(เสมอ)

D# Cm | G# A# |
D# Cm | G# A# |

 D# It's in the way we belong Cm To each other and you know G# How make me smile and make me haA#ppy.. D# And even with the fights Cm we always compromise G# We'll stick together till the endA# of time

Cuz lovD#e is the aCmnswer, LovG#e is a miA#racleLovD#e's undenCmiable,IG# appreciate evA#ery single breath

* | ** | *** |

สายตาคู่นั้Gmน..ที่ฟ้อCmว่าเฮG#า..สำคัญA#ต่อเขา.. เสมอ..

D# Cm | G# A# |
D# Cm |

ควาG#มฮู้สึกบอก เจ้าA#ฮู้สึกบ่.. .D#คอร์ดเพลง ความฮู้สึกบอก ເນື້ອເພງ ຄວາມຮູ້ສຶກບອກ cells

เนื้อเพลง ความฮู้สึกบอก ເນື້ອເພງ ຄວາມຮູ້ສຶກບອກ cells จากฮอยยิ้มนั้น ในวันที่ได้พบเจ้า จนถึง วันที่เฮาได้สนิทสนมกัน มีคำ หวานๆทางโทรศัพท์ ให้ได้ฟังทุกคืน You ask give I love you, And I said I do เวลาที่เฮา ได้มาใกล้ชิด เฮาคิด เฮาเว้าคล้ายๆกัน คือความผูกพัน ที่มีนั้น ฮู้สึกได้ถึงฮักแท้ ยิ่งเห็น ก็ยิ่งแน่ใจ ความฮู้สึกบอก ความฮู้สึกบอก ว่าเขา แคร์เฮาเท่าใด ความฮู้สึกบอก เลิกๆจากหัวใจ คือเฮาที่เขาไว้ใจ และครั้งใดที่เฮา ต้องห่าง ก็ยัง คิดเถิงเสมอ ความฮู้สึกบอก ความฮู้สึกบอก ว่าเขา ฮักเฮาเท่าใด ความฮู้สึกบอก เลิกๆจากหัวใจ คือเฮาที่เขาไว้ใจ และสายตาคู่นั้น ที่ฟ้อง ว่าเฮา สำคัญต่อเขา(เสมอ) It's in the way we belong To each other and you know How make me smile and make me happy And even with the fights we always compromise We'll stick together till the end of time Cuz love is the answer, Love is a miracle Love's undeniable, I appreciate every single breath สายตาคู่นั้น ที่ฟ้อง ว่าเฮา สำคัญต่อเขา เสมอ ความฮู้สึกบอก เจ้าฮู้สึกบ่