คนเดิมที่ไม่เหมือนเดิม

 Getsunova สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนเดิมที่ไม่เหมือนเดิม Getsunova เก็ตสึโนวา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปณต คุณประเสริฐเรียบเรียง: Getsunovaโปรดิวเซอร์: พูนศักดิ์ จตุระบุลสังกัดค่าย: White Music

D | Em |G | A |

 D  อยู่ ๆ ตื่นขึ้นมาEmก็เหมือนเธอเปลี่ยนGไป   คล้ายคนอื่Aน ไม่รู้เป็นใคร D  จากคนที่รู้ใEmจกลับกลายเป็นห่าGง..ไกAล..

 D  อยู่ ๆ รักของเรEmาที่เคยมีความGหมาย   สำหรับเธAอกลับเหมือนจางหาย D  ในระหว่างสองเรEmาตอนนี้มันเกิGด..อะไรA..

ฉันอยาEmกรู้..    F#mโปรดเธอพูดGตรง ๆ ออกมาให้ฟังเลยอยาEmกถาม..  F#mความเป็นจริGงที่เธอได้เก็บเอาไว้ข้างในA..

ตอนนี้ใจเธDอนั้นเป็Emนเหมือนเดิมหรือเปล่GรักกัAนเหมือนเดิมหรือเปล่Dา ช่วยบอEmกกับฉันทีGว่าในAตอนนี้ใจเธDอ..นั้นเป็Emนเหมือนเดิมหรือเปล่GยังรักAกันอยู่บ้างไหDม เพราะฉันรู้Emสึกเหมือนว่าเธอGคนเดิม วันนี้Aไม่เป็นเหมือนเดิD Emม..เหมือนว่าเธอGคนเดิม วันนี้Aไม่เป็นเหมือนเดิม

D Em | G A |

 D  พอจะมีสักทาEmงบ้างไหมวิธีG..   ที่จะเปลี่ยนAเธอคืนกลับมา D  กลับเป็นคนคุ้นเคEmย ที่ฉันคุ้นเคGย..อีกครั้Aง..

ฉันอยาEmกรู้..    F#mโปรดเธอพูดGตรง ๆ ออกมาให้ฟังยังอยาEmกถาม..  F#mความเป็นจริGงที่เธอได้เก็บเอาไว้ข้างในA..

* |

D Em | G A |

D Em | F#m G |
D Em | G | A |

* |

D Em | G A |

ไม่เป็นเหมือนเดิD Em | G Aม..ไม่เป็นเหมือนเดิD Em | G A | Dม..คอร์ดเพลง คนเดิมที่ไม่เหมือนเดิม Getsunova เก็ตสึโนวา

เนื้อเพลง คนเดิมที่ไม่เหมือนเดิม Getsunova เก็ตสึโนวา อยู่ๆตื่นขึ้นมาก็เหมือนเธอเปลี่ยนไป คล้ายคนอื่น ไม่รู้เป็นใคร จากคนที่รู้ใจกลับกลายเป็นห่าง ไกล อยู่ๆรักของเราที่เคยมีความหมาย สำหรับเธอกลับเหมือนจางหาย ในระหว่างสองเราตอนนี้มันเกิด อะไร ฉันอยากรู้ โปรดเธอพูดตรงๆออกมาให้ฟัง เลยอยากถาม ความเป็นจริงที่เธอได้เก็บเอาไว้ข้างใน ตอนนี้ใจเธอนั้นเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า รักกันเหมือนเดิมหรือเปล่า ช่วยบอกกับฉันที ว่าในตอนนี้ใจเธอ นั้นเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่า ยังรักกันอยู่บ้างไหม เพราะฉันรู้สึก เหมือนว่าเธอคนเดิม วันนี้ไม่เป็นเหมือนเดิม เหมือนว่าเธอคนเดิม วันนี้ไม่เป็นเหมือนเดิม พอจะมีสักทางบ้างไหมวิธี ที่จะเปลี่ยนเธอคืนกลับมา กลับเป็นคนคุ้นเคย ที่ฉันคุ้นเคย อีกครั้ง ฉันอยากรู้ โปรดเธอพูดตรงๆออกมาให้ฟัง ยังอยากถาม ความเป็นจริงที่เธอได้เก็บเอาไว้ข้างใน ไม่เป็นเหมือนเดิม ไม่เป็นเหมือนเดิม