ข้ามหน้าข้ามตา

 GiFT My Project สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ข้ามหน้าข้ามตา GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล
เนื้อร้อง/ทำนอง: วโรดม นรเศรษฐโกศลเรียบเรียง/ดนตรี: วโรดม นรเศรษฐโกศล

ข้ามหน้าข้ามตาฉันไปได้ไหDม..ข้ามหน้าข้ามตาฉันเลยยิ่งดีEm..ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองที่ตรGงนี้.. Aตรงที่เรียกว่าหัวใจD..

ข้ามหน้าข้ามตาแล้วเธอจะรู้D..ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองข้างใEmน..ข้ามหน้าข้ามตาแล้วเธอจะเข้Gาใจ..  Aว่าคน ๆ นี้มีใจให้เธD | D7อ..

ได้โปรGดรับรู้  ได้โปรAดเห็นใจได้โปF#mรดเก็บไว้..ให้เธBmอพิจารณาให้คGน ๆ นี้..ได้เปิAดเผยใจที่เก็F#mบเอาไว้ เก็บไBmว้ให้เธอมานานคือรักGที่ฉันต้องการให้เธAอ..เพียงคนเดีDยว..

ข้ามหน้าข้ามตาฉันไปเถอะนDะ..ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองที่ใEmจ..ข้ามหน้าข้ามตาแล้วให้ฉันเข้Gาไป..  Aทำหน้าที่คอยดูแลเธD | D7อ..

G | A |F#m | Bm |
G | A |F#m | Bm |
G | A |D | D7 |

* | ** |

ฮืม ให้ฉันเข้Gาไป.. A    เป็นคนที่คอยดูแลเธDอ..คอร์ดเพลง ข้ามหน้าข้ามตา GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล

เนื้อเพลง ข้ามหน้าข้ามตา GiFT MY PROJECT กิ๊ฟ วโรดม นรเศรษฐโกศล ข้ามหน้าข้ามตาฉันไปได้ไหม ข้ามหน้าข้ามตาฉันเลยยิ่งดี ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองที่ตรงนี้ ตรงที่เรียกว่าหัวใจ ข้ามหน้าข้ามตาแล้วเธอจะรู้ ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองข้างใน ข้ามหน้าข้ามตาแล้วเธอจะเข้าใจ ว่าคนๆนี้มีใจให้เธอ ได้โปรดรับรู้ ได้โปรดเห็นใจ ได้โปรดเก็บไว้ ให้เธอพิจารณา ให้คนๆนี้ ได้เปิดเผยใจ ที่เก็บเอาไว้ เก็บไว้ให้เธอมานาน คือรักที่ฉันต้องการให้เธอ เพียงคนเดียว ข้ามหน้าข้ามตาฉันไปเถอะนะ ข้ามหน้าข้ามตาแล้วมองที่ใจ ข้ามหน้าข้ามตาแล้วให้ฉันเข้าไป ทำหน้าที่คอยดูแลเธอ ฮืม ให้ฉันเข้าไป เป็นคนที่คอยดูแลเธอ