ใส่ใจได้แค่มอง (ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ)

 Gx2 แร็พ สตริง ลาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ใส่ใจได้แค่มอง (ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ) Gx2
เนื้อร้อง: Gx2, T'jame unoทำนอง: T'Jame uno

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# |

เจ้าให้มันทั้งใจF ทั้งที่ก็ฮู้Cว่าเจ้าต้องมีน้ำDmตามื้อใดที่เจ้าเจ็A#บอยากให้เจ้านั้นหันกลับFมาเพราะว่าเขCานั้นเฮ็ดให้เจ้าต้องเสีDm | A#ยใจ..

มาฮักกับอ้าFยคนนี้ จะบ่เฮ็ดCให้เสียใจจะรักษาDmไว้แบบนี้ และจะฮักA#เจ้าเรื่อยไป ขอสัญญFจะบ่เฮ็ดCให้เจ็บคือกับคนDmเก่า ฟังเอาไว้A#..

ใส่ใจได้แต่มอFง ใส่มองได้ทั้งปลCใส่ใจอ้ายนินDmา สิพาไปกินแกงหน่อA#ไม้สิพาไปเลี้ยงควFาย และขี่รถไถนCและอ้ายขอสัญญDmาว่าจะมีเพียงแต่น้องA#นะถ้าเจ้ามาฮักFกัน

ขอสัญญCาจะบ่เฮ็ดให้เจ้ามีน้ำDmตาจะบ่ได้เฮ็ดA#ให้เจ็บคือกับคนที่ผ่านมFจะมีCเพียงเจ้าคนเดียวตลอดเลDmแค่อยาA#กให้เจ้านั้นหันมาแนมกัน (หันมาแนมกัน)

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# |

หลงฮัFก..คนบ่มีใCเจ้าฮักไDmปกะเสียใจคือเก่A#หลงฮัFก..คนที่เขาบ่หัวซCเจ้ามีน้ำตDmา เขากะบ่สนใจA#

กะมีแต่อ้าFยนิล่ะ..ที่คอยเอาใจอ้าCยนิล่ะ..ที่คอยเทคแคร์เจ้าทุกDmอย่างและก็A#บ่เคยจะห่างไกล

ให้Fเจ้านั้นต้องเหงาใจคอยปลอCบเวลาเจ้าเสียDm | A#ใจ..เพียงอยากให้ลืมFน้อคน ๆ นั้น คนที่เฮ็Cดให้เจ้าเจ็บซ้ำอยากให้ลืมDmเรื่องในวันนั้น..ที่เฮ็ดให้A#เจ้าต้องมีน้ำตา

ถ้าคบFกับอ้าย ขอสัญญCจะบ่เฮ็ดให้เจ้าเสีDm | A#ยใจ..

* | ** | *** |

** | *** |คอร์ดเพลง ใส่ใจได้แค่มอง (ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ) Gx2

เนื้อเพลง ใส่ใจได้แค่มอง ເນື້ອເພງ ໃສ່ໃຈໄດ້ແຕ່ມອງ Gx2 เจ้าให้มันทั้งใจ ทั้งที่ก็ฮู้ว่าเจ้าต้องมีน้ำตา มื้อใดที่เจ้าเจ็บอยากให้เจ้านั้นหันกลับมา เพราะว่าเขานั้นเฮ็ดให้เจ้าต้องเสียใจ มาฮักกับอ้ายคนนี้ จะบ่เฮ็ดให้เสียใจ จะรักษาไว้แบบนี้ และจะฮักเจ้าเรื่อยไป ขอสัญญา จะบ่เฮ็ดให้เจ็บคือกับคนเก่า ฟังเอาไว้ ใส่ใจได้แต่มอง ใส่มองได้ทั้งปลา ใส่ใจอ้ายนินา สิพาไปกินแกงหน่อไม้ สิพาไปเลี้ยงควาย และขี่รถไถนา และอ้ายขอสัญญาว่าจะมีเพียงแต่น้องนะ ถ้าเจ้ามาฮักกัน ขอสัญญาจะบ่เฮ็ดให้เจ้ามีน้ำตา จะบ่ได้เฮ็ดให้เจ็บคือกับคนที่ผ่านมา จะมีเพียงเจ้าคนเดียวตลอดเลย แค่อยากให้เจ้านั้นหันมาแนมกัน (หันมาแนมกัน) หลงฮัก คนบ่มีใจ เจ้าฮักไปกะเสียใจคือเก่า หลงฮัก คนที่เขาบ่หัวซา เจ้ามีน้ำตา เขากะบ่สนใจ กะมีแต่อ้ายนิล่ะ ที่คอยเอาใจ อ้ายนิล่ะ ที่คอยเทคแคร์เจ้าทุกอย่าง และก็บ่เคยจะห่างไกล ให้เจ้านั้นต้องเหงาใจ คอยปลอบเวลาเจ้าเสียใจ เพียงอยากให้ลืมน้อคนๆนั้น คนที่เฮ็ดให้เจ้าเจ็บซ้ำ อยากให้ลืมเรื่องในวันนั้น ที่เฮ็ดให้เจ้าต้องมีน้ำตา ถ้าคบกับอ้าย ขอสัญญา จะบ่เฮ็ดให้เจ้าเสียใจ