รักให้ตาย

 Klear สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รักให้ตาย Klear (วงเคลียร์)
เนื้อร้อง: รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัยทำนอง: ณัฐวัฒน์ แสงวิจิตร, ปนัสฐ์ นาครำไพเรียบเรียง: Klear, Dano, วิทวัส เหมือนชอบ, Machinaสังกัดค่าย: genie records

E | Emaj7 |C#m | A |

อยากพบเจEอ.. เธอบอกว่าเธออยากEmaj7เจอ..เธออยากขอโอกาสคืC#mนดี กลับมAาคบกันโปรดเข้าใจE.. ในสิ่งที่เธอผิดEmaj7ไป..เธออยากให้ฉันเปิC#mดใจยอม..ให้เธAอสักครั้งหนึ่ง

ยังรักBอยู่ไหม ยังรัC#mกอยู่แล้วผ่านนาAนเท่าไร ก็ยังร้องไห้อย่างเดิมแต่มันBเข็ดเกิน..จะโดC#nนอีกครั้งวันนี้Aต้องฝืนBใจ

รักEให้ตายก็คงไม่ไหว รับEmaj7เธอคืนมาคงไม่ไหวรักมาC#mกเท่าไร ยิ่งย้ำBยิ่งจำว่าเคAยต้องช้ำBเท่าไรรักEแทบตาย ฉันลืมไม่ไหวให้Emaj7อภัย แต่ใจG#7ฉันมันต้องเจ็C#mบ..แล้วจำBยังรักAmแค่ไหน ก็รับไม่ได้(อีกแล้Eว)

เจ็บแล้วจำE.. ได้เวลาใช้สติEmaj7นำ..ต่อให้ทุก ๆ ส่วC#mนในใจ..ยังมีAแค่เธอโปรดเข้าใจE.. อยากเก็บภาพที่ดีEmaj7ไว้..อยากเก็บให้เธอเป็C#mนความหลัง..ที่คิAดถึงที่สุด

* | ** |

สิ่งที่ยังเหลืF#mอ..สิ่งเดียC#mวที่มีร่วมกัBmนคืออดีต ไม่Eใช่อนาคDเธอคือความหลัC#mง ไม่ใช่วันพรุ่งนี้Gจากนี้ฉันคงต้องรัBกตัวเองแล้ว

E | Emaj7 |C#m | A |
E | Emaj7 |C#m | Am |

** |

E | E | ( x2 ) | E |คอร์ดเพลง รักให้ตาย Klear (วงเคลียร์)

เนื้อเพลง รักให้ตาย Klear (วงเคลียร์) อยากพบเจอ เธอบอกว่าเธออยากเจอ เธออยากขอโอกาสคืนดี กลับมาคบกัน โปรดเข้าใจ ในสิ่งที่เธอผิดไป เธออยากให้ฉันเปิดใจยอม ให้เธอสักครั้งหนึ่ง ยังรักอยู่ไหม ยังรักอยู่แล้ว ผ่านนานเท่าไร ก็ยังร้องไห้อย่างเดิม แต่มันเข็ดเกิน จะโดนอีกครั้ง วันนี้ต้องฝืนใจ รักให้ตายก็คงไม่ไหว รับเธอคืนมาคงไม่ไหว รักมากเท่าไร ยิ่งย้ำยิ่งจำว่าเคยต้องช้ำเท่าไร รักแทบตาย ฉันลืมไม่ไหว ให้อภัย แต่ใจฉันมันต้องเจ็บ แล้วจำ ยังรักแค่ไหน ก็รับไม่ได้(อีกแล้ว) เจ็บแล้วจำ ได้เวลาใช้สตินำ ต่อให้ทุกๆส่วนในใจ ยังมีแค่เธอ โปรดเข้าใจ อยากเก็บภาพที่ดีไว้ อยากเก็บให้เธอเป็นความหลัง ที่คิดถึงที่สุด สิ่งที่ยังเหลือ สิ่งเดียวที่มีร่วมกันคืออดีต ไม่ใช่อนาคต เธอคือความหลัง ไม่ใช่วันพรุ่งนี้ จากนี้ฉันคงต้องรักตัวเองแล้ว