ตาสว่าง

 Moderndog สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตาสว่าง ModernDog โมเดิร์นด็อก
สังกัดค่าย: Bakery Music

Am | Am |Fmaj7 | Fmaj7 |
Cmaj7 | Cmaj7 |Esus4 | E |

ท้อAmงฟ้าแสนจะกว้างใหญ่หนFmaj7ทางยังคงยาวไกลแล้Cmaj7วเธอนั้นก็เดินจากไEsus4 | Eป..

เหลืAmอเพียงเราที่ต้องห่างกับวันFmaj7เวลาที่แสนเลือนลางกลัCmaj7บคืนมาเงียบเหงาอ้างว้างอย่างEsus4 | Eเคย..

สุดท้าAmย.. เรื่องราFmaj7ว..ว่างเปล่Cmaj7า.. (ในEsus4 | Eใจ/ต่อไป)ต้องเจAmอ.. ต้องเป็Fmaj7น..แล้วจะเห็Cmaj7น.. ใช่ไEsus4 | Eหม..

ท้อFmaj7งฟ้ายังอยู่ห่างไกล แล้Cวตัวเธอก็จากไปสาFmaj7ยตาพลันสว่างขึ้นมCา..ฝนFmaj7โปรยปรายและผ่านไป เห็Cนความจริงที่ผ่านมาย้ำFmaj7เตือนฉันจำเอาไว้C..ทุกเวลา

Am | Am |Fmaj7 | Fmaj7 |
Cmaj7 | Cmaj7 |Esus4 | E |

ถึงAmเวลาที่ฉันนั้นควรสงบใช้Fmaj7ปัญญาที่เหลือทบทวนอดีตที่ผ่านCmaj7มา..ให้เข้าEsus4 Eใจ..

* | ** |

 Fmaj7      ที่แท้Am..  ที่แท้Dm.. ที่แท้G..

Fmaj7 | Cmaj7 |
Fmaj7 | Cmaj7 |

* | ** |

Fmaj7 | Fmaj7 |
Cmaj7 | Cmaj7 |Fmaj7 |คอร์ดเพลง ตาสว่าง ModernDog โมเดิร์นด็อก

เนื้อเพลง ตาสว่าง ModernDog โมเดิร์นด็อก ท้องฟ้าแสนจะกว้างใหญ่ หนทางยังคงยาวไกล แล้วเธอนั้นก็เดินจากไป เหลือเพียงเราที่ต้องห่าง กับวันเวลาที่แสนเลือนลาง กลับคืนมาเงียบเหงาอ้างว้างอย่างเคย สุดท้าย เรื่องราว ว่างเปล่า (ในใจ/ต่อไป) ต้องเจอ ต้องเป็น แล้วจะเห็น ใช่ไหม ท้องฟ้ายังอยู่ห่างไกล แล้วตัวเธอก็จากไป สายตาพลันสว่างขึ้นมา ฝนโปรยปรายและผ่านไป เห็นความจริงที่ผ่านมา ย้ำเตือนฉันจำเอาไว้ ทุกเวลา ถึงเวลาที่ฉันนั้นควรสงบ ใช้ปัญญาที่เหลือทบทวนอดีตที่ผ่านมา ให้เข้าใจ ที่แท้ ที่แท้ ที่แท้