ตาสว่าง

 เนส สรารัตน์ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ตาสว่าง เนส สรารัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ตุ้ย ศิริรัตน์เรียบเรียง: บุญหลง คอฟเตอร์ไฟต์โปรดิวเซอร์: เบิ้ล ปทุมราช

A# Dm | D# F |
Gm F | Cm F | F |

คนเขาส่A#า เขาว่Dmาอ้ายนั้นหลาGmยใจ   Fทั้งที่น้อD#งกะฮู้แก่ใจ แต่ยังหลFงฮักความฮัGmกที่มมันบังตFา พอเบิดค่Dmากะมาถิ่มกัGmบ่คิCmด บ่ฝัน ว่าอ้าCยสิเป็นคือคนFเว้า..  F

คาดบ่ถึA#ง..ว่าฮักเฮDmาสิเป็นแบGmบนี้    Fต่อหน้ากะดีD# ลับหลัFงคือหลอยมีคนA#ใหม่     A#7เป็นD#คนโง่มาดFน บ่เชื่อคำคDmน สิโทษไผไGmด้ตาสว่าCmงขึ้นมาคราCใด..    Fเมื่อเห็นอ้ายมีA#อีกคน   A#7

เป็นคนเด้ออ้าD#ย บ่แม่นควFาย สิได้มีเขGmสมแล้Fวที่คำคนเว้D#า บอกว่าเจ้Fา..นั้นมันหลาA#ยใจหลอกมากี่คDmน น้องเป็นคนเจ็บที่ท่อใGmด๋มันม่วนแท้บ้อน้อCmอ้าย    Fเหยียบหัวใจน้องให้จมA#ดิน

ย้อนว่าฮัA#ก..คนง่าDmยเลยเป็นแบGmบนี้    Fหัวใจที่มีD# อ้ายเห็Fนเป็นเพียงทางA#ผ่าน     A#7พอแล้D#วผู้ชายชั่ว ๆF เชิญไปมั่Dmวตามเธอต้อGmงการที่ผ่านมCmาถือว่าทำCทาน   Fเป็นสันดานของคนหลายA#ใจ

D# | Dm Gm |Cm F | A# A#7 |
D# | Dm Gm |Cm | F | Gm |

* | ** |

มันม่วD#นแท้บ้อน้ออ้าF | Fย..เหยียบหัวใจน้องให้จมดิน

D# | Dm Gm |Cm F | A# | A#7 |คอร์ดเพลง ตาสว่าง เนส สรารัตน์

เนื้อเพลง ตาสว่าง เนส สรารัตน์ คนเขาส่า เขาว่าอ้ายนั้นหลายใจ ทั้งที่น้องกะฮู้แก่ใจ แต่ยังหลงฮัก ความฮักที่มมันบังตา พอเบิดค่ากะมาถิ่มกัน บ่คิด บ่ฝัน ว่าอ้ายสิเป็นคือคนเว้า คาดบ่ถึง ว่าฮักเฮาสิเป็นแบบนี้ ต่อหน้ากะดี ลับหลังคือหลอยมีคนใหม่ เป็นคนโง่มาดน บ่เชื่อคำคน สิโทษไผได้ ตาสว่างขึ้นมาคราใด เมื่อเห็นอ้ายมีอีกคน เป็นคนเด้ออ้าย บ่แม่นควาย สิได้มีเขา สมแล้วที่คำคนเว้า บอกว่าเจ้า นั้นมันหลายใจ หลอกมากี่คน น้องเป็นคนเจ็บที่ท่อใด๋ มันม่วนแท้บ้อน้ออ้าย เหยียบหัวใจน้องให้จมดิน ย้อนว่าฮัก คนง่ายเลยเป็นแบบนี้ หัวใจที่มี อ้ายเห็นเป็นเพียงทางผ่าน พอแล้วผู้ชายชั่วๆเชิญไปมั่วตามเธอต้องการ ที่ผ่านมาถือว่าทำทาน เป็นสันดานของคนหลายใจ มันม่วนแท้บ้อน้ออ้าย เหยียบหัวใจน้องให้จมดิน