แพ้เธอ แพ้ทาง

 NOKIA NUTCHA สตริง อินเลิฟ เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แพ้เธอ แพ้ทาง NOKIA Feat. NUTCHA
เนื้อร้อง/ทำนอง: ทินกฤต ศรีวังเรียบเรียง: สุวัตร วงศ์นคร

E | B |C#m | G#m |
A | G#m |A A# | B |

อยู่Eไม่ได้เลย อยู่Bใกล้ ๆ เธอมันเขิC#mนยังไงไม่รู้G#mใจมันAสั่น ๆ หน้ามัG#mนแดง ๆใจAเต้นแรงเหลือเกิB

หยุEดไม่ได้เลย หยุBดคิดถึงเธอฝันC#mถึงเธอทุกคืG#mยังละAเมอ แม้ตอG#mนตื่นฝืAนไม่ให้คิดถึงไม่ได้Bเลย..  B

โอ้เธC#mอ.. จะน่ารัG#mกไปไหนใจAของฉันละลายแB | Bล้ว..

บอกตรง ๆ ว่าแพ้Eเธอ แพ้Bทางฉันแพ้C#mทุกอย่าง..แล้วตอG#mนนี้ได้รอAยยิ้ม..จากสาG#mยตาเธออ่อนแอAทุกทีที่เจอเธB

บอกตรง ๆ ว่าแพ้Eเธอ แพ้Bใจทนไม่C#mไหว..แล้วตอG#mนนี้ขอAร้องเธอ..สงสาG#mรฉันทีน่ารักAให้น้อยกว่านี้ได้ไหB | Bม..(ฉันรักเธอไม่ไหวแล้ว)

E | B |

เธอEไม่ใช่กาแฟ แต่มันทำBฉันให้ใจสั่นเธอC#mไม่ใช่แผ่นดิน แต่มันทำG#mฉันไหวหวั่นคิดถึAงก็มีแต่เธอ ไปไหG#mนก็มีแต่เธอเพ้Aอถึงเธอทั้งวัB

เธอทำEให้ฉันบ้าบ้อ ร้อนรBนทุกครั้งที่รอมีC#mแค่เธอคนเดียว แค่กับเธG#mอคนเดียวก็พอแค่เธAอที่ฉันต้องการ คนไหG#mนไม่เคยต้องการฉันรักAเธอจะตายแล้B | Bว..

* | ** | *** |

A | B |G#m | C#m C#7 |
F#m | B |E | B |

** | *** | ** | *** |

E | B |C#m | G#m |
A | G#m |A | B | B | E | E |คอร์ดเพลง แพ้เธอ แพ้ทาง NOKIA Feat. NUTCHA

เนื้อเพลง แพ้เธอ แพ้ทาง NOKIA Feat. NUTCHA อยู่ไม่ได้เลย อยู่ใกล้ๆเธอ มันเขินยังไงไม่รู้ ใจมันสั่นๆหน้ามันแดงๆใจเต้นแรงเหลือเกิน หยุดไม่ได้เลย หยุดคิดถึงเธอ ฝันถึงเธอทุกคืน ยังละเมอ แม้ตอนตื่น ฝืนไม่ให้คิดถึงไม่ได้เลย โอ้เธอ จะน่ารักไปไหน ใจของฉันละลายแล้ว บอกตรงๆว่าแพ้เธอ แพ้ทาง ฉันแพ้ทุกอย่าง แล้วตอนนี้ ได้รอยยิ้ม จากสายตาเธอ อ่อนแอทุกทีที่เจอเธอ บอกตรงๆว่าแพ้เธอ แพ้ใจ ทนไม่ไหว แล้วตอนนี้ ขอร้องเธอ สงสารฉันที น่ารักให้น้อยกว่านี้ได้ไหม (ฉันรักเธอไม่ไหวแล้ว) เธอไม่ใช่กาแฟ แต่มันทำฉันให้ใจสั่น เธอไม่ใช่แผ่นดิน แต่มันทำฉันไหวหวั่น คิดถึงก็มีแต่เธอ ไปไหนก็มีแต่เธอ เพ้อถึงเธอทั้งวัน เธอทำให้ฉันบ้าบ้อ ร้อนรนทุกครั้งที่รอ มีแค่เธอคนเดียว แค่กับเธอคนเดียวก็พอ แค่เธอที่ฉันต้องการ คนไหนไม่เคยต้องการ ฉันรักเธอจะตายแล้ว