มนต์ฮักสาวลาว

 เพชร สหรัตน์ ลูกทุ่ง อีสาน ลาว อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มนต์ฮักสาวลาว เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์เรียบเรียง/ดนตรี: SAM INTHARAPHITHAKสังกัดค่าย: TOPLINE

G | Em |C | D | G D |

สาวGคนแรกคือคนEmเวียงจันทร์ที่ทำให้ฉัCนหัวใจสั่นไหDอยากลอGงพูดคุย อยากเข้าไปEmทักทายย้านแต่อ้าCยไร้วาสนD

จึงหอGบความฮัก..ร่อนเEmร่แรมมาหวังพึ่งพาCสาวเมืองปากDซันอยากสร้าGงตำนาน..ฮักขอEmงสองฝั่งแต่กลัวCใจพลันสลาD

จึงหอGบความฮักมุ่งหน้Emาลงใต้สาวคำม่วนCว่าจังใด๋ใจว่าDงบ่หนอสวรรGณเขต กะผู้งามEmกะด้ออยากพ้Cอเด้คDนฮู้G G7ใจ..

อยากให้ฮู้ไว้C ใจมีแต่ฮัDก.. ฮัGก..สาD/F#ว..ลาวEm..เชื่อในCความดีของคนDลาว...ที่มีGมา   G7อ้าCยได้แต่หวัDง.. สิได้พGบ..พ้D/F#อ..น้อEmงหล่า..คนงาCมสาวเมืองจำปDา..มาเป็นคู่Gใจ.. (D)

G Em | C D |
G Em | C D | G D |

พอมีGบ้างไหม..สาวใEmดที่โอเคสาวเมือCงปากเซ เมืองเซDกองอ้ายอยาGกสิลอง ลองฮักEmกับน้องสาวเมือCงเซกองคนDงาม

พอเจอGะหน้าเจ้า อ้ายกะบ่Emกล้าถามโอ้คนงาCม คือมื้องามแท้หนDสิลองGขึ้นไปหลวงพระบาEmงดีบ่เผื่อได้พ้อCคนงามและจริงDใจ

ไซยGบุรี หรืออุEmดมไซ หลวงน้ำท่าCว่าไงใจว่างDบ่หนอสาGธุแม้ ขอให้Emพบพ้อ ฮู้บ่Cฮักเจ้Dาด้วยใG G7จ..

** |

อ้าCยได้แต่หวัDง.. สิได้พGบ..พ้D/F#อ..น้อEmงหล่า..คนงาCมสาวเมืองจำปDา..มาเป็นคู่Gใจ..คอร์ดเพลง มนต์ฮักสาวลาว เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง มนต์ฮักสาวลาว เพชร สหรัตน์ สาวคนแรกคือคนเวียงจันทร์ ที่ทำให้ฉันหัวใจสั่นไหว อยากลองพูดคุย อยากเข้าไปทักทาย ย้านแต่อ้ายไร้วาสนา จึงหอบความฮัก ร่อนเร่แรมมา หวังพึ่งพาสาวเมืองปากซัน อยากสร้างตำนาน ฮักของสองฝั่ง แต่กลัวใจพลันสลาย จึงหอบความฮักมุ่งหน้าลงใต้ สาวคำม่วนว่าจังใด๋ใจว่างบ่หนอ สวรรณเขต กะผู้งามกะด้อ อยากพ้อเด้คนฮู้ใจ อยากให้ฮู้ไว้ ใจมีแต่ฮัก ฮัก สาว ลาว เชื่อในความดีของคนลาว ที่มีมา อ้ายได้แต่หวัง สิได้พบ พ้อ น้องหล่า คนงามสาวเมืองจำปา มาเป็นคู่ใจ พอมีบ้างไหม สาวใดที่โอเค สาวเมืองปากเซ เมืองเซกอง อ้ายอยากสิลอง ลองฮักกับน้อง สาวเมืองเซกองคนงาม พอเจอะหน้าเจ้า อ้ายกะบ่กล้าถาม โอ้คนงาม คือมื้องามแท้หนอ สิลองขึ้นไปหลวงพระบางดีบ่ เผื่อได้พ้อคนงามและจริงใจ ไซยบุรี หรืออุดมไซ หลวงน้ำท่าว่าไงใจว่างบ่หนอ สาธุแม้ ขอให้พบพ้อ ฮู้บ่ฮักเจ้าด้วยใจ อ้ายได้แต่หวัง สิได้พบ พ้อ น้องหล่า คนงามสาวเมืองจำปา มาเป็นคู่ใจ