ของหมั้นเป็นของขวัญ

 ไผ่ พงศธร ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ของหมั้นเป็นของขวัญ ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์

Fm | Fm | Fm | Fm |

Fm | A#m D# |Fm | Fm |

สร้อยทองเส้นนี้F เก็บเงินสามปีจึงไFmด้ซื้อมาเก็บไFmว้..เพื่อเป็นของหมั้นCmผู้สาวฮอดวันสัญFmญา ลางานกลับมาบ้านA#mเฮาน้ำตาพังหย่A#mาว ฮู้ข่าD#วว่าน้องCmแต่งงาน.. Fm

หัวใจสะท้าFน อ้ายมาบ่ทันใจเจ้FmสัญญาฮักเฮFmา..จบตอนน้องเข้าCmพาขวัญอ้ายกลืนน้ำFmตา..เข้ามาเป็นแขกช่วยA#mงานสร้อยที่เตรียมหมั้D#น ห่อมาเป็CmนของขวัญแทFmนใจ

หากบ่กล้าใA#mส่ เก็บไว้ให้ลูกเด้อFmหล้าบักเขาใหญ่มFmา บอกว่าคุณลุงมอบCmให้อ้ายเสียฮักแล้A#ว อย่าให้G#เสียความตั้A#mงใจยิ้มรับของขวัญคนพ่Fmาย ก่อนลาใจD#..ไปชั่Cmวชีวี.. Fm

สร้อยทองเส้นนี้F บ่มีสิทธิ์เป็นของหFmมั้นมอบเป็นของขวัFmญ ช่วยงานแล้วอ้าCmยสิหนีกระเป๋าหนึ่งใFmบ กลับไปสู้งานอีกA#mทีจากบ้านวันนี้D# อ้ายบ่มีCm..น้องยืFmนส่งทาง

A#m A# | Fm |A#m D# | Cm |
Fm | A#m D# |Cm D# | Fm |

* | ** |

A#m A# | Fm |A#m D# | Fm |คอร์ดเพลง ของหมั้นเป็นของขวัญ ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง ของหมั้นเป็นของขวัญ ไผ่ พงศธร สร้อยทองเส้นนี้ เก็บเงินสามปีจึงได้ ซื้อมาเก็บไว้ เพื่อเป็นของหมั้นผู้สาว ฮอดวันสัญญา ลางานกลับมาบ้านเฮา น้ำตาพังหย่าว ฮู้ข่าวว่าน้องแต่งงาน หัวใจสะท้าน อ้ายมาบ่ทันใจเจ้า สัญญาฮักเฮา จบตอนน้องเข้าพาขวัญ อ้ายกลืนน้ำตา เข้ามาเป็นแขกช่วยงาน สร้อยที่เตรียมหมั้น ห่อมาเป็นของขวัญแทนใจ หากบ่กล้าใส่ เก็บไว้ให้ลูกเด้อหล้า บักเขาใหญ่มา บอกว่าคุณลุงมอบให้ อ้ายเสียฮักแล้ว อย่าให้เสียความตั้งใจ ยิ้มรับของขวัญคนพ่าย ก่อนลาใจ ไปชั่วชีวี สร้อยทองเส้นนี้ บ่มีสิทธิ์เป็นของหมั้น มอบเป็นของขวัญ ช่วยงานแล้วอ้ายสิหนี กระเป๋าหนึ่งใบ กลับไปสู้งานอีกที จากบ้านวันนี้ อ้ายบ่มี น้องยืนส่งทาง