เพื่อนกันมันดีแล้ว

 RachYO แร็พ สตริง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เพื่อนกันมันดีแล้ว RachYO รัชโย
เนื้อร้อง/ทำนอง: RachYOเรียบเรียง/ดนตรี: Mingshanโปรดิวเซอร์: RachYO

A | C#m Cm | Bm | E |

A | C#m Cm | Bm | E |
A | C#m Cm | Bm | E |A |

เพื่Aอน มันคือคำแรกที่เราสองคนนั้นเริ่มมาC#mเข้าใจอย่างดีว่ามันไม่มีเลิกรBmไม่ผิดเลEยที่เธอชอบแบบนี้รู้จักตั้งแต่ตีAนเท่าฝาหอยจนตอนนี้ฉันคิดว่าหอC#mยเท่าฝ่าตีนเธอน่ารักเหมือนเดิBmม ไม่มีเปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่Eยน..คือใจฉันเอง

เก็บความรู้F#mสึกไว้ไม่ไหวยิ่งห้ามเท่าไหC#mร่ ยิ่งฝืนไปอยู่ดีไม่เคยจะนึBmกว่าวันนี้ จู่ ๆ ก็ชอบเพื่อนคนนี้ไม่มีAอะไรแน่นอนแต่เธอก็หยุF#mดฉันเอาไว้ตอบกลับออกไปC#mว่าเพื่อนกันก็ดีแล้วถ้าถามเธBmอว่ารักฉันมากแค่ไหนเธอคงจะตอบจากใจEว่ารักแค่เพื่อนกัน..

เราเป็นเพื่อนกันแบบนี้Aก็ดีแล้ว ฉันC#mควรจะเข้าใจและไม่Bmเข้าไปวุ่นวายหรือเป็นอะไรEที่เธอไม่ต้องการหากมีเวลAากลับไปย้อน ฉัC#mนจะไม่ใจร้อนรีบเอ่Bmยถ้อยคำวาจาจริงจังไปE (เพื่อนกันมันดีแล้วเธAอ)

** |

จะไม่ออกแรงAเห่า ไม่ใช่ว่าเหงาสะอึกตอบไม่พูดถึงแฟนC#mเก่า ปัจจุบันมีความรู้สึกบอกว่าใจของเธอBmต้องมาก่อน ไม่มองว่ามันเป็นแค่เรื่องอยากดึงตัวเธอEเข้ามากอดแต่คำตอบคือเป็นได้แค่เพื่อน

มันสะเทือAนสะท้านสุดแสนเหมือนโซ่ล่ามแขนคอยเคลื่อนตึงถ้าเกิดเลือกไC#mด้ ก็ไม่อยากเป็น friendเพราะอยากเป็นแฟนไว้เชื่อมดึงใจมันมึBmนที่คิดจริงจังขอให้เธอเก็บมันเอาไว้สักเรื่องหนึ่งที่บอกEเพื่อนเป็นมิตรภาพบักขี้คางคากกูบ่ได้อยากเป็นเพื่อนมึง

* | ** | ** |คอร์ดเพลง เพื่อนกันมันดีแล้ว RachYO รัชโย

เนื้อเพลง เพื่อนกันมันดีแล้ว RachYO รัชโย เพื่อน มันคือคำแรกที่เราสองคนนั้นเริ่มมา เข้าใจอย่างดีว่ามันไม่มีเลิกรา ไม่ผิดเลยที่เธอชอบแบบนี้ รู้จักตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอย จนตอนนี้ฉันคิดว่าหอยเท่าฝ่าตีน เธอน่ารักเหมือนเดิม ไม่มีเปลี่ยน แต่สิ่งที่เปลี่ยน คือใจฉันเอง เก็บความรู้สึกไว้ไม่ไหว ยิ่งห้ามเท่าไหร่ ยิ่งฝืนไปอยู่ดี ไม่เคยจะนึกว่าวันนี้ จู่ๆก็ชอบเพื่อนคนนี้ ไม่มีอะไรแน่นอน แต่เธอก็หยุดฉันเอาไว้ ตอบกลับออกไปว่าเพื่อนกันก็ดีแล้ว ถ้าถามเธอว่ารักฉันมากแค่ไหน เธอคงจะตอบจากใจว่ารักแค่เพื่อนกัน เราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ก็ดีแล้ว ฉันควรจะเข้าใจ และไม่เข้าไปวุ่นวายหรือเป็นอะไรที่เธอไม่ต้องการ หากมีเวลากลับไปย้อน ฉันจะไม่ใจร้อน รีบเอ่ยถ้อยคำวาจาจริงจังไป (เพื่อนกันมันดีแล้วเธอ) จะไม่ออกแรงเห่า ไม่ใช่ว่าเหงาสะอึกตอบ ไม่พูดถึงแฟนเก่า ปัจจุบันมีความรู้สึกบอก ว่าใจของเธอต้องมาก่อน ไม่มองว่ามันเป็นแค่เรื่อง อยากดึงตัวเธอเข้ามากอด แต่คำตอบคือเป็นได้แค่เพื่อน มันสะเทือนสะท้านสุดแสน เหมือนโซ่ล่ามแขนคอยเคลื่อนตึง ถ้าเกิดเลือกได้ ก็ไม่อยากเป็น friend เพราะอยากเป็นแฟนไว้เชื่อมดึง ใจมันมึนที่คิดจริงจัง ขอให้เธอเก็บมันเอาไว้สักเรื่องหนึ่ง ที่บอกเพื่อนเป็นมิตรภาพ บักขี้คางคากกูบ่ได้อยากเป็นเพื่อนมึง