ปลาข่อน

 รุ่ง นครพนม ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ปลาข่อน รุ่ง นครพนม
เนื้อร้อง/ทำนอง: เซียงพาเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: ภูไทเร็คคอร์ด

Em | Bm |C | D |

ดิ้Emนแทบ ๆ เกียกตม บืนใต่Bmอยู่ฮ่งแจนาเฮ็ดตาเหลื่อCมม่อง ๆ ยามฝน ยามฟ้าตกลงมDา ให้เบิ่ง ให้แงง

คืEmอจั่งกันกับอ้าย..แอบฮักเจ้Bmาน้องหล่าคำแพงแม่นได้ฮู้Amว่าเฮามันไกลกันแฮงบ่อาCจ..บ่หาญหลื่นความฟ้าDได้.. โอDย..

อ้ายกะส่ำปลาข่อCนขอดน้ำคักบ่Dมีไผถ่ามื้Bmอแห้งตายนอนเหลืEmอแต่ก้างใจคือCสิแข็งแก่แด่แท้ละนDางถ้าเจ้าบ่มาหย่Gาง..สากอ้าBคันให้ อ้ายบูC๋ อ้ายหม่น คงบืนไปDบ่เถิงได้หลอยสิ่Bmงตาเบิ่งเจ้ากะดีEmส่ำใด๋หากว่าน้อCงสิพอแนมเห็นใจDกะแปลงร่าCงเป็นฝนนาฟ้าใหDม่ตกฮำใจให้อ้าGยแหน่ผู้สาว   (D)

ดิ้Emนแพบ ๆ เกียกตม บืนใต่Bmไปบ่ม้มใจเจ้าคันอกนาAmงข้างซ้าย บ่ทันมีไผเซ่ากะเอCา..ปลาข่อนไปปล่อยได้D.. โอDย..

* |

C D | Bm Em |C D | G |

C D | Bm Em |C D | G |

อ้ายกะส่ำปลาข่อCนขอดน้ำคักบ่Dมีไผถ่ามื้Bmอแห้งตายนอนเหลืEmอแต่ก้างใจคือCสิแข็งแก่แด่แท้ละนDางถ้าเจ้าบ่มาหย่Gาง..สากอ้าBคันให้ อ้ายบูC๋ อ้ายหม่น คงบืนไปDบ่เถิงได้หลอยสิ่Bmงตาเบิ่งเจ้ากะดีEmส่ำใด๋หากว่าน้อCงสิพอแนมเห็นใจDกะแปลงร่าCงเป็นฝนนาฟ้าใหDม่ตกฮำใจได้บ่Bm.. นาEmง..

* |

C D | G |G |คอร์ดเพลง ปลาข่อน รุ่ง นครพนม

เนื้อเพลง ปลาข่อน รุ่ง นครพนม ดิ้นแทบๆเกียกตม บืนใต่อยู่ฮ่งแจนา เฮ็ดตาเหลื่อมม่องๆยามฝน ยามฟ้า ตกลงมา ให้เบิ่ง ให้แงง คือจั่งกันกับอ้าย แอบฮักเจ้าน้องหล่าคำแพง แม่นได้ฮู้ว่าเฮามันไกลกันแฮง บ่อาจ บ่หาญหลื่นความฟ้าได้ โอย อ้ายกะส่ำปลาข่อนขอดน้ำคักบ่มีไผ ถ่ามื้อแห้งตายนอนเหลือแต่ก้าง ใจคือสิแข็งแก่แด่แท้ละนาง ถ้าเจ้าบ่มาหย่าง สากอ้าย คันให้ อ้ายบู๋ อ้ายหม่น คงบืนไปบ่เถิง ได้หลอยสิ่งตาเบิ่งเจ้ากะดีส่ำใด๋ หากว่าน้องสิพอแนมเห็นใจ กะแปลงร่างเป็นฝนนาฟ้าใหม่ ตกฮำใจให้อ้ายแหน่ผู้สาว ดิ้นแพบๆเกียกตม บืนใต่ไปบ่ม้มใจเจ้า คันอกนางข้างซ้าย บ่ทันมีไผเซ่า กะเอา ปลาข่อนไปปล่อยได้ โอย อ้ายกะส่ำปลาข่อนขอดน้ำคักบ่มีไผ ถ่ามื้อแห้งตายนอนเหลือแต่ก้าง ใจคือสิแข็งแก่แด่แท้ละนาง ถ้าเจ้าบ่มาหย่าง สากอ้าย คันให้ อ้ายบู๋ อ้ายหม่น คงบืนไปบ่เถิง ได้หลอยสิ่งตาเบิ่งเจ้ากะดีส่ำใด๋ หากว่าน้องสิพอแนมเห็นใจ กะแปลงร่างเป็นฝนนาฟ้าใหม่ ตกฮำใจได้บ่ นาง