ฮักห่วงหวง

  สรร สิรภัทร   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   อีสาน   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฮักห่วงหวง สรร สิรภัทร
เนื้อร้อง/ทำนอง: สรร สิรภัทรเรียบเรียง: สรร สิรภัทร

D | D |D | D |

D | Bm |D | A |
G A | F#m Bm |
Em | A | A |

โอหล่าเอ๋Dย ดวงใจขA/C#องอ้ายBmเป็นจั่งใด๋D อยู่ใกลสำบายบ่หนอAคำแพงGแก้มแดง ๆA  ฮู้บ่F#m มีคนรBmเสียงพิณ เสียงซEmอ ยังรอแต่เสียงA | Aลำ

ลมพัดต้อDง เมฆน้อย ๆ กะเคลื่A/C#อนไหวBmย่านคือใจDคนไกลยามห่างกัAสายลมGเรรวAน ย่านชวนใจF#mเจ้าเปลี่ยนผัBmย่านคำฮัEmกที่เคยบอกกัAนมันเปลี่ยนไD | Dป..

ไกF#mล..สุดสาBmยตา..Emมก็พัดพา หมุนนาฬิกGา ใจก็หวั่นไA | Aหว..

กะบอก บอกกันแหDน่ ว่าแคร์กันอยู่บ่F#mหรือเห็นคนหล่อ Bmๆ แล้วเจ้ากะเปลี่ยนไF#mย่านเด้สายลGม ย่านมันพัดหัวใF#mย่าBmนความห่างไกEmลมันเฮ็ดให้ใจบ่คือเก่A

กะบอก บอกกันแหDน่ ถ้าแพ้ใจผู้ใด๋F#mกะสิได้ถอยไBmป บ่กวนใจเธอกับเขF#mกะบ่ บ่ว่าดอGก อยากตีโตออกจากฮักเฮF#mอย่างหลBmายกะแค่เEm | Aหงา..นั่งกินข้าวกับน้ำต(D)า..

F#m | Bm |F#m | Bm |
G | F#m Bm |Em | A | A |

* | ** | *** |

D | Bm |D | A |
G A | F#m Bm |Em | A | A | D |คอร์ดเพลง ฮักห่วงหวง สรร สิรภัทร

เนื้อเพลง ฮักห่วงหวง สรร สิรภัทร โอหล่าเอ๋ย ดวงใจของอ้าย เป็นจั่งใด๋ อยู่ใกลสำบายบ่หนอ คำแพงแก้มแดงๆ ฮู้บ่ มีคนรอ เสียงพิณ เสียงซอ ยังรอแต่เสียงลำ ลมพัดต้อง เมฆน้อยๆกะเคลื่อนไหว ย่านคือใจคนไกลยามห่างกัน สายลมเรรวน ย่านชวนใจเจ้าเปลี่ยนผัน ย่านคำฮักที่เคยบอกกันมันเปลี่ยนไป ไกล สุดสายตา ลมก็พัดพา หมุนนาฬิกา ใจก็หวั่นไหว กะบอก บอกกันแหน่ ว่าแคร์กันอยู่บ่ หรือเห็นคนหล่อๆแล้วเจ้ากะเปลี่ยนไป ย่านเด้สายลม ย่านมันพัดหัวใจ ย่านความห่างไกลมันเฮ็ดให้ใจบ่คือเก่า กะบอก บอกกันแหน่ ถ้าแพ้ใจผู้ใด๋ กะสิได้ถอยไป บ่กวนใจเธอกับเขา กะบ่ บ่ว่าดอก อยากตีโตออกจากฮักเฮา อย่างหลายกะแค่เหงา นั่งกินข้าวกับน้ำตา